Novinky na naší škole ve školním roce 2014/2015

     Vážení rodiče,

     chtěli bychom Vás seznámit s novinkami, které zavedeme u nás ve škole s novým školním rokem 2014/15. Veškeré podrobnosti naleznete uvnitř článku.

     Vyhodnotili jsme zkušební užívání elektronické žákovské knížky v loňském školním roce a i na základě vašich ohlasů na konci roku jsme se rozhodli, že v novém školním roce 2014/15 budeme informace o studijních výsledcích žáků druhého stupně zaznamenávat výhradně prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Ti z vás, kteří nemají přístup k internetu, budou mít k dispozici buďto známky zaznamenané samostatně vaším synem / dcerou nebo kompletní měsíční výpis s přehledem všech známek na papíře, který si můžete vyzvednout ve škole při konzultačních hodinách event. kdykoliv po dohodě.

     Omlouvání a uvolňování žáků rodiči:

– Chcete-li uvolnit své dítě z vyučování předem, máte možnost zažádat třídního učitele elektronicky, písemně nebo osobně (připomínám, že o uvolnění je potřeba zažádat s dostatečným předstihem).

– Při onemocnění dejte vědět tř. učiteli neprodleně elektronicky nebo telefonicky a po příchodu do školy přinese žák řádnou omluvenku. (Podrobnosti viz školní řád.)

     Oznámení učitelů rodičům:

– Známky – prostřednictvím el. žák. knížky.

– Domácí úkoly dlouhodobé uloží učitel do el. ž.k., krátkodobé si musí zaznamenat každý žák sám.

– Oznámení o změně ve vyučování, o akcích atd. uloží učitel do el.ž.k., důležitá oznámení sdělí i písemně prostřednictvím archu pro důležitá sdělení.

     Elektronická žákovská knížka neznamená, že omezíme osobní kontakt s rodiči, naopak. Slibujeme si větší informovanost rodičů, zároveň budeme s vámi komunikovat nejen při problémech, ale kdykoliv např. při objasnění si nových postupů, akcí, situací ve třídě apod. Z pravidelných schůzek s rodiči připomínáme konzultační hodiny každé poslední úterý v měsíci, pravidelné třídní schůzky v listopadu a v dubnu, seznamovací třídní schůzky pro rodiče šesťáků již 3.9. 2014.

     Další velkou novinkou od 1.9.2014 je zavedení  třídnických hodin pro žáky 6. – 9. ročníku. Zařadili jsme ji do rozvrhu na středu 1.hodinu a je pro všechny žáky povinná. Věříme, že to přispěje k lepšímu klimatu ve třídách a zdravému a pohodovému prostředí školy.  Další změnou je zavedení pozice speciálního pedagoga místo školního psychologa.

     Vážení rodiče,

    věříme, že uvedené změny budou pro všechny příznivé a těšíme se na spolupráci s vámi v novém školním roce 2014/15.

za vedení ZŠ Vrchlabí, nám. Míru
Mgr. Iveta Boháčová – zástupce ředitele