Odeslání přístupů do elektronické žákovské knížky

Všem, kteří dodali emailové adresy, byly odeslány přístupy do elektronické žákovské. Zkontrolujte si prosím své emailové schránky. Přístupy také dostanete na třídních schůzkách v úterý 26.11.2013 v papírové podobě.