Poděkování za přinesené oděvy

Uvnitř článku si můžete přečíst děkovný dopis z Diakonie Broumov za donesené textilie a oblečení.

V Broumově dne 19.12.2011

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci.

Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc. Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech.

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb“ a „Poskytování sociálních služeb“. Bližší informace o naší činnosti najdete na www.diakoniebroumov.org.

Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík ředitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.