Pohodovým prostředím ke zdravému učení

V roce 2011 byly naší škole poskytnuty účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace v celkové částce 25000,- Kč.

Projekt byl zaměřen na efektivnější naplnění požadavků kladených na podporu programu školy podporující zdraví. Jeho realizace představovala nákup materiálu (gymbaly, zobcové flétny, masážní míčky, sedací vaky, stolečky, vybavení hovorny… )  a jeho zařazení do každodenní činnosti školy. Více o projektu si můžete přečíst po otevření článku.

Cíle projektu byly splněny

Projekt byl cíleně směřován k naplňování naší vize, kterou je zdravý žák, zdravý učitel i zdravé a pohodové vztahy nejen uvnitř školy, ale i s rodiči žáků.

Projekt přispěl k efektivnímu naplnění zásad modelu škol podporujících zdraví, s perspektivou jejich zlepšování do budoucna s propojením na ŠVP. Naplnění projektu bylo součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zlepšování optimálních podmínek pro každodenní práci žáků.

Nakoupený materiál přispěl ke zlepšení správného držení těla, správného dýchání, hygieny sezení, vhodného využití volného času mezi výukou a zlepšení výbavy relaxačních koutků školy. Podařilo se i zlepšit prostředí pro kontakt s rodiči žáků (hovorna) pro jejich pravidelná setkávání s pedagogickými pracovníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.