Školní bubnování – Drum circle za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Podpora a rozvoj zdravého životního stylu

V rámci projektu Zdravá škola realizovala naše škola Program na podporu zdravého životního stylu. Program byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Program byl zaměřen na kvalitní naplnění požadavků kladených na podporu projektu školy podporující zdraví. Pro zlepšení komunikace s rodiči a přáteli školy jsme použili metodu “Drum circle” (bubnování v kruhu), kterou vedl ředitel školy, akreditovaný facilitátor korporátního bubnování.

Těžištěm setkávání byl již zmíněný Drum circle, který upevnil sociální vazby v rámci daného kolektivu, vedl k větší otevřenosti a přinesl nový pohled na roli každého jednotlivce v rámci širšího kolektivu. Podařilo se splnit cíl projektu vyvolat pozitivní a aktivní atmosféru ve skupině a napomoci ještě více stmelit existující společné vazby. Realizací předkládaného projektu jsme zefektivnili naši trvalou snahu o udržení a zlepšení konstruktivní a pozitivní komunikace s rodiči žáků. Naplnění projektu bylo nedílnou součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zlepšování optimálních podmínek pro každodenní školní práci. Třetí ze základních pilířů zdravé školy, otevřené partnerství, jsme tím posunuli na vyšší kvalitativní úroveň. To jsme si ověřili nejen na společných setkáváních s žáky a rodiči, ale též na první akci projektu, kterou byl již v únoru tohoto roku společný drum circle tvořený účastníky slavnostního plesu školy, pořádaný u příležitosti 150. výročí školy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *