Za výrobou perličkových vánočních ozdob do Poniklé

Žáci 5.A zavítali v době předadventní do obce Poniklá v podhůří Krkonoš, aby se seznámili s tradiční výrobou perličkových vánočních ozdob, která je ojedinělá a poslední svého druhu na celém světě. Kromě této rukodělné a trpělivé práce, jež má zde tradici přes jedno sto let, žáci navštívili i soukromé muzeum řemesel manželů Pičmanových. Fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.

Celá exkurze započala ukázkou tavení skleněných tyčinek a výrobou baněk, následovala návštěva ve stříbřírně, barvírně, řezírně až po místnůstku určenou k dozdobování ozdob. Po 45 minutách procházky po místech běžného pracovního provozu žáci usedli v kreativní dílničce a zkusili si ručně vyrobit vánoční hvězdičku na stromeček.

Druhá část exkurze následovala v Muzeu krkonošských řemesel, kde nás prováděla majitelka paní Pičmanová. Žáky seznámila s nástroji používanými v Krkonoších v zemědělství, hospodářství a domácnosti v době minulé, prohlédli si sbírku kočárků, obdivovali módu minulého století a udivovali se nad ruční prací podkrkonošských žen.

Mgr. Martina Zemanová,
učitelka VV a PČ