Ve studijních výsledcích drží naši žáci krok s gymnázii

Žáci našich devátých tříd se v letošním školním roce zúčastnili srovnávacího testování výsledků ve vzdělávání společnosti CERMAT i SCIO. Výsledky si můžete prohlédnou uvnitř článku.

4.12.2006  psali srovnávací test SCIO  (z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů), 1.2.2007  psali test CERMAT  z matematických a obecných dovedností a  dovedností v českém jazyce.
Individuální zprávu od obou společností obdrží každý žák do vlastních rukou a může ji předložit při přijímacím řízení na střední školu. Souhrnné hodnocení výsledků našich žáků za celou školu (zatím od společnosti SCIO) nám přišlo do školy a velmi mile nás překvapilo.

Naši žáci svými dovednostmi stojí nad republikovým i krajským průměrem výsledků žáků základních škol a jen těsně za výsledky studentů víceletých gymnázií !

Na analytickou zprávu se souhrnnými výsledky naší školy se můžete podívat uvnitř článku.

Obr 1.: Graf ukazuje průměrné percentily jednotlivých tříd oproti celorepublikovému průměru, dolní tlustá čárkovaná čára je průměr žáků základních škol, horní je průměr žáků víceletých gymnázií

Obr 2.: Graf ukazuje průměrné percentily jednotlivých tříd oproti krajskému průměru, dolní tlustá čárkovaná čára je průměr žáků základních škol, horní je průměr žáků víceletých gymnázií

Obr 3.: Graf ukazuje výsledky všech škol v testu obecných studijních předpokladů, tmavě zelené jsou výsledky víceletých gymnázií, světle zelené jsou výsledky základních škol, naše škola je znázorněna černým sloupcem.

Obr 4.: Graf ukazuje výsledky všech škol v testu z matematiky, tmavě zelené jsou výsledky víceletých gymnázií, světle zelené jsou výsledky základních škol, naše škola je znázorněna černým sloupcem.

Obr 5.: Graf ukazuje výsledky všech škol v testu z českého jazyka, tmavě zelené jsou výsledky víceletých gymnázií, světle zelené jsou výsledky základních škol, naše škola je znázorněna černým sloupcem.