Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Uvnitř článku si můžete zobrazit výzvu k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Nákup automobilu pro přepravu osob”.

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

tel. 493 815 000, e-mail: nmiru@zsvrchlabi.cz

Výzva

k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

 Identifikační údaje o zadavateli:

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

sídlo: nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí

IČ:  70947163

zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Jindřichem

jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Nákup automobilu pro přepravu osob“

Ve smyslu ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se pro toto řízení zákon o veřejných zakázkách nepoužije, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona. 

1)      Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nového automobilu pro přepravu osob spojená s povinností uchazeče vykoupit protiúčtem stávající vozidlo ve vlastnictví zadavatele.

 A) Požadavky zadavatele na vlastnosti a vybavení dodaného automobilu:

– výkon motoru min. 90 kW – diesel

– pohon předních kol

– počet míst – 9 včetně řidiče

– gumová podlaha po celé ploše podlahy automobilu

– velikost nákladního prostoru za zadními sedadly – min. 1m3 při plném obsazení automobilu

– klimatizace

– autorádio včetně přehrávače CD

– mechanické zabezpečení řadicí páky

– látkové potahy na všechna sedadla automobilu

– zadní dveře dvoukřídlé

– vyhřívaná skla zadních dveří

– barva standardní

– nezávislé přídavné topení

B) Popis vozidla na protiúčet (Peugeot Boxer Minibus):

rok výroby:  2004

typ vozidla:  osobní automobil kombi

tovární značka: PEUGEOT BOXER MINIBUS

počet najetých km:  109 000
Technický stav odpovídá stáří vozidla a počtu najetých kilometrů, viz foto v příloze.

Zadavatel umožní prohlídku vozidla v pátek dne 24. 10. 2014 od 9:30 do 10:30 hodin. Kontaktní osoba Mgr. Tomáš Kulhánek (tel.: 493 815 000).

2)      Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín dodání: nejpozději 31. prosince 2014

Místem plnění je Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283.

3)      Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace                  

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva.

4)       Lhůta a místo pro podání nabídek

Termín podání nabídek do 31. 10. 2014 do 10:00 hod

Adresa pro podání nabídek: Adresa zadavatele.

Poznámka: Nabídky podají uchazeči osobně nebo doporučeně poštou, v případě podání nabídek poštou se za moment předání považuje převzetí zásilky adresátem.

5)      Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být podána v češtině, písemně, v uzavřené obálce označené  zvenčí   výrazným nápisem: Neotvírat  – Veřejná zakázka – „Nákup automobilu pro přepravu osob“ a údaji o uchazeči.

Nabídka musí obsahovat:

a)      doklad o oprávnění uchazeče podnikat v v oboru odpovídajícím obsahu veřejné zakázky (v neověřené kopii)

b)       doklady o splnění technických požadavků zadavatele na dodané vozidlo

c)      návrh kupní smlouvy na dodávku vozidla včetně výkupu vozidla zadavatele protiúčtem  a  záručních podmínek pro dodané vozidlo.

6)      Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude členěna na cenu dodaného vozidlo, cenu vykupovaného vozidla a výslednou cenu k úhradě zadavatelem po započtení ceny výkupu vozidla.

 Cena bude uvedena bez DPH s dodatkem + DPH dle platných předpisů  nebo  uchazeč uvede, že není plátcem DPH.

7)      Předpokládaná cena dodaného vozidla

Cena dodaného vozidla musí být v maximální výši 650 000,- Kč včetně DPH (bez započtení ceny vykupovaného vozidla). Tato cena je stanovena jako maximálně přípustná. Nabídka, která překročí tuto cenu, nebude hodnocena.

 Pro výkup  vozidla  zadavatel sděluje, že není plátcem DPH.

8)      Další podmínky stanovené zadavatelem

–          Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně výběrové řízení zrušit bez udání důvodu

–          Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí

–          Nabídky uchazečů se nevrací

–          Uchazeč  je oprávněn nabídnout více vozidel vyhovujících technickým podmínkám zadavatele

–          Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o jednotlivých bodech smlouvy a upřesnit jejich konečné znění

–          Uchazeč dává podáním nabídky souhlas s případným zveřejněním údajů  z jeho nabídky v rozsahu identifikace uchazeče a  nabídkové ceny

–          Uchazeč je povinen v nabídce uvést kontaktní osobu ve věci zakázky, její e-mailovou adresu a telefon

Zadavatel oznámí všem uchazečům výsledek posouzení jejich nabídky, a to neprodleně po ukončení zadávacího řízení.

Ve Vrchlabí dne 15. 10. 2014

Mgr. Petr Jindřich

ředitel

Tento projekt je realizován za finančního přispění Královéhradeckého kraje.

kralovehradecky-kraj

Příloha:

foto vozidla zadavatele

auto-skola