Závěrečné zkoušky žáků 9.A a 9.C

Ve dnech 18. – 19. června 2012 se na naší škole konaly závěrečné zkoušky, jejichž cílem je připravit budoucí studenty na střední školy. Zkoušky se skládají ze tří předmětů: matematiku plní formou písemných testů za každý ročník 2. stupně, český a anglický jazyk pak skládají ústní formou v jednom dni. V českém jazyce předvedli znalosti v části mluvnické, literární i slohové. V angličtině se zaměřili na část gramatickou a prezentaci určitého tématu.

Na závěrečné zkoušce si žáci vyzkouší, jak to probíhá u maturity, neboť systém (tahání otázek, příprava na tzv. potítku a samotné mluvení před komisí) je téměř totožný.

Úspěšným žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů při dalším studiu na středních školách!

Za komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Martina Zemanová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.