Známky na internetu

Již při minulých třídních schůzkách jsme vás informovali o tom, že zvažujeme zavést elektronickou žákovskou knížku. To by vám rodičům umožňovalo zhlédnout známky vašeho dítěte kdekoliv a kdykoliv přes internet. Vede nás k tomu mimo jiné časté zapomínání žákovských knížek žáků, ale i rozšíření možností o porovnání známek v rámci třídy, prohlédnout si písemku a jiné. Hledali jsme možnosti elektronické žákovské knížky a vybrali jsme firmu gradebook, která funguje při soukromé ZŠ v Liberci. Plánujeme celý tento školní rok 2013/14 jako zkušební, na konci roku = v červnu 2014 bychom projekt společně s rodiči vyhodnotili a zvážili eventuální pokračování. Pro přihlášení do programu potřebujeme od vás vyplnit informace o e-mailových adresách do formuláře, který v těchto dnech přinese vaše dítě domů. Tento program bychom chtěli zavést zatím pro žáky 2.stupně. Další informace dostanete při třídních schůzkách 26.listopadu 2013.

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se, že společně vyhodnotíme situaci kolem klasifikace k  NAŠÍ (= učitelské a rodičovské) spokojenosti.

Mgr. Iveta Boháčová – zást. ředitele