Branný den duhový

Poslední týden letošního školního roku byl zahájen tradičním branným dnem, který prověřil jak nemálo vědomostí i dovedností a fyzickou kondici, tak i tříbil nejrůznější smysly – postřeh, soudržnost a cit pro pomoc druhému. Po loňské improvizaci, kdy nás nepřízeň počasí přinutila strávit branné dopoledne v útrobách školy, jsme se tentokrát opět mohli rozlétnout po loukách a cestách našeho tradičního „hřiště“ nad Městským parkem. Další podrobnosti a fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.

Vytyčený okruh zavedl čtyřčlenné hlídky, tvořené napříč školními ročníky 4. – 9. tříd, tentokráte až pod Strážné. Kromě úkolů zaměřených na barvy duhového spektra, jako bylo např. hledání barevných motýlů v přítmí lesa, si naši žáci vyzkoušeli střelbu z pušek používaných při biatlonu, orientaci v mapě i krajině okolí Vrchlabí a nechyběla ani kontrola znalostí poskytování první pomoci. Pro členy učitelského sboru byla tentokrát připravena zcela speciální a především tajná bojovka, která překvapivě zůstala utajena i po skončení branného dne (velmi jsme si ji užili). Po absolvování zhruba sedmikilometrového okruhu pak čekal na závodníky polní oběd na okraji Městského parku. S velkým poděkováním všem účastníkům, žákům 9.C za pomoc na stanovištích, kuchařkám školní družiny za přípravu oběda a jeho výdej v přírodě, Městské policii Vrchlabí za dozor u silnice a sv. Petrovi za krásné počasí můžeme konstatovat, že se letošní branný den povedl.  Hezké prázdniny všem!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *