Česko-polské zimní hry ve Strážném ve dnech 19. – 20. března