Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí

ZŠ Vrchlabí, Nám. Míru 283 je školou, jejímž cílem je poskytnout žákům kvalitní a efektivní výuku se sportovním zaměřením. Důkazem toho je vzdělávací program školy, který se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. K dosažení těchto cílů je zapotřebí neustálého vzdělávání a to nejen žáků, ale také pedagogů. Z tohoto důvodu škola realizuje projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky“ (registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/01.0017) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Uvnitř článku si můžete přečíst podrobnosti o tomto projektu.

Do projektu jsou zařazeni pedagogičtí pracovníci školy, kteří se zúčastňují školení plánovaných dle harmonogramu projektu a rozdělených do jednotlivých klíčových aktivit. Absolvováním těchto vzdělávacích aktivit bude podpořen profesní rozvoj pedagogů v několika oblastech – pedagogové školy si osvojují práci s informačními technologiemi, učí se využívat inovativní pedagogické metody ve výuce (např. brainstorming a kreativní myšlení) a rozvíjejí komunikační, kooperativní a počítačové dovednosti. V souvislosti se vzdělávacími aktivitami projektu se vytváří e-learningový kurz jako nástroj pro distanční vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na hladký průběh celého projektu dohlíží realizační tým složený z manažera projektu, finančního manažera projektu, koordinátora projektu a metodika e-learningového kurzu, který se spolu s dodavatelem e-learningu bude podílet na tvorbě e-learningového kurzu s názvem „Jak efektivně zvládat sociálně patologické chování ve třídě“.

Veškeré vzdělávací aktivity včetně e-learningu zajišťuje externí dodavatel, který byl vybrán na základě výběrového řízení. Taktéž pro nákup techniky jsme našli vhodného dodavatele, který nám byl schopen dodat kvalitní technické zařízení za odpovídající cenu.

Realizace projektu má celkový vliv na kvalifikovanost pedagogů a jejich pracovní výkony, modernizaci a zkvalitnění výuky, na výsledky a spokojenost žáků a v neposlední řadě také na zlepšení prestiže naší školy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *