Informace o projektu – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

Uvnitř článku si můžete přečíst podrobnosti o projektu „Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí“

eu-plakat

eu02368

Příjemce dotace: Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

Název projektu: Šablony II – Zlepšení kvality výuky na ZŠ Vrchlabí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010312

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 2 374 809 Kč hradíme následující aktivity:

Základní škola

  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
  • Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
  • Klub pro ZŠ – badatelský klub

Školní družina/Školní klub

  • Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Středisko volného času

  • Školní asistent – personální podpora ŠVC
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv