Nová konstruktivistická metoda výuky prostřednictvím softwarové aplikace

Za finanční podpory Královéhradeckého kraje byl na naší škole v tomto roce realizován projekt s názvem „Nová konstruktivistická metoda výuky prostřednictvím softwarové aplikace“

V rámci realizace projektu byla kompletně dotvořena výuková síť Matematiky pro 5.ročník s přesahem do 4. a 6. ročníku Byla též započata výroba výukových sítí pro předmět Matematiky 6.ročník. Byl doprogramován uživatelský vstup pro školy, které by v rámci spolupráce participovaly na tvorbě výukových sítí, tzn. propojení mezi všemi druhy karet (slidů). SW byl upraven pro online výuku a pro možnost škol videokonferenčního (domácího) vzdělávání v reálném čase. Byly doprogramovány uživatelské možnosti adaptéru pro zobrazení na obrazovkách s různým rozlišením jako příprava pro softwarové řešení pro tablety. Odstranily se bugy (chyby), zejména přesouvání názvů karet (slidů). K dispozici je nově pro všechny participující školy možnost přístupu k online stahování upgradu sítí a vlastní aplikace. Do základních škol KHK lze tuto novou konstruktivistickou metodu výuky dále šířit jako příklad dobré praxe škol.

konstruktivismus