O dětech v městečku pod horami

Žáci třetích tříd vrchlabských základních škol se učí podle knihy z pera svých učitelek

Je podzim, nový školní rok právě odstartoval. A tak se ve vzpomínkách na malou chvíli vraťte zpět do školních lavic, konkrétně do třetí třídy. Vybavte si, jak jste se svou paní učitelkou četli knihu, která byla o dětech právě jako vy. Její hrdinové chodili do školy, kde prožívali stejná dobrodružství jako vy, a dokonce žili ve vašem městě. Spolu s nimi jste objevovali místo, kde žijete, i jeho památky a blízké okolí. V příjemné společnosti knihy jste strávili celý sychravý podzim a doprovázela vás až do Vánoc. Že po takové vzpomínce v paměti tápete marně? Nějakou knihu jste snad na prvním stupni společně četli, ale že by vám byla přímo šitá na míru a vy se s jejími hrdiny ztotožňovali, to si vážně nevybavujete? Asi nikdo z nás…

Současní třeťáci vrchlabských základních škol už takovou vzpomínku mít budou – a to díky Jitce Kletvíkové a Janě Vítové, učitelkám na Základní škole náměstí Míru. Když spolu jako kolegyně působily, často toužily mít po ruce podobně sympatickou „učebnici”, která by byla jejich žákům blízká a sloužila by jako nenásilný odrazový můstek pro navazující aktivity s dětmi. O několik let později se v hlavě paní Kletvíkové začal rodit příběh pro děti, který svými osobitými ilustracemi doprovodila Jana Vítová. Díky podpoře vedení školy i města mohla potom kniha „O dětech v městečku pod horami” spatřit světlo světa v létě 2018, aby s ní už v září mohli začít žáci 3. tříd pracovat.

Protože paní Kletvíková celý život působila na 1. stupni základní školy, je z knihy patrné, jak důvěrně zná prostředí, ve kterém se děti dennodenně pohybují. Žáci ovšem nejsou pouze pasivními konzumenty příběhu, nýbrž celou knihu pod vedením svých vyučujících dotvářejí – ať už po výtvarné stránce nebo vyplňováním pracovního sešitu „Můj průvodce Vrchlabím”, který slouží jako podklad při objevování známých míst města. Kniha se tak více než knihou poskytující pouhý čtenářský zážitek stává moderní interaktivní učební pomůckou, která v sobě pojí hned několik předmětů – od češtiny přes vlastivědu až po výtvarnou výchovu.

Křest knihy proběhl ve čtvrtek 27. září na půdě Základní školy náměstí Míru nejen za účasti obou autorek, ale také představitelů města pana starosty Jana Sobotky i místostarosty Michala Vávry. Město na vydání knihy přispělo finanční podporou. Na setkání panovala velmi přátelská a neformální atmosféra, k čemuž přispěly také pozitivně naladěné a jako vždy spontánní a energické děti. Kdo chtěl, mohl si nechat svůj výtisk podepsat přímo od obou autorek. Zkrátka opravdový křest knihy se vším všudy. Nejen pro zúčastněné děti představoval milý a nevšední zážitek.

Nejdůležitější je ale především samotné přijetí knihy dětskými čtenáři, a to je zatím více než vřelé. O publikaci projevily zájem také ostatní vrchlabské základní školy, které si ji nakoupily na několik let dopředu. To je také důvod, proč zatím není určená k volnému prodeji. Cílem je, aby se s ní děti seznámily až ve 3. třídě a aby pro ně v té době byla nová a dosud neobjevená.

Jako vyučující často své žáky podporujeme při jejich vlastní tvořivosti. O to cennější je, když i my rozvíjíme náš dar tvořivosti a sami tak jdeme příkladem. Výsledkem potom může být třeba podobné dílo jako „O dětech v městečku pod horami”, které v sobě nese spoustu radosti z tvorby i chuť sdílet výsledek s dětmi i  širší komunitou. Vždy je fajn, když člověk v životě dělá něco navíc, protože chce, protože může, a když má odvahu jít s kůží na trh a o výsledek svého snažení se podělit. To vše se autorské dvojici Jitka Kletvíková – Jana Vítová jednoznačně podařilo, a nejen jménem žáků vrchlabských 3. tříd jim za to patří velký dík.

Eva Hrivnáková, vyučující na ZŠ nám. Míru Vrchlabí

mestecko02

mestecko01

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.