Začali jsme s Hejného matematikou

V úterý 1.září jsme na ZŠ na náměstí Míru ve Vrchlabí zahájili nový školní rok s některými zásadními novinkami. Slavnostní úvod byl zatím tradiční. Naši deváťáci doprovodili do svých lavic nové prvňáčky a předali jim dárky pro štěstí, které si pro ně již v červnu připravili.  Nové žáky naší školy čekají zásadní změny ve způsobu vyučování matematiky. Po zralých úvahách a důsledné přípravě jsme zavedli výuku Hejného matematiky ve všech prvních třídách a v jedné třetí třídě.

Co tento poslední dobou populární způsob vyučování znamená? Cílem je hlavně to, aby děti matematika bavila. Metoda pana profesora Hejného vychází z bezpečného a pro děti známého prostředí  (v 1.třídě se začíná stavěním kostek a „krokováním“ do rytmu). V hodinách jsou žáci vedeni k tomu, aby sami tvořili a posléze obhajovali svoje řešení, aby matematické pojmy, závislosti a vztahy si objevovali sami, aby přitom zažívali radost z objevování a řešení problémů. Při hodinách nejde o rychlost. Strach a stres blokují myšlení. Žáci pracují v ovzduší vzájemné důvěry, radosti z práce a tvořivosti.

S rodiči jsme vše prodiskutovali na třídní schůzce, sami si prakticky tuto metodu na vlastní kůži vyzkoušeli. Jsme rádi, že s námi sdílí společnou radost a nadšení provázející tuto novou metodu výuky matematiky a věříme, že nám tato radost a nadšení vydrží.

Za ZŠ, Vrchlabí, nám. Míru  Mgr. Iveta Boháčová.

Desatero pro rodiče žáků Hejného metody matematiky

1. Věřte svým dětem
Věřte tomu, že jsou chytré a že jsou schopny při dobrém vedení většinu matematických poznatků objevit samy.

2. Povzbuzujte a jásejte
Raději nehodnoťte. Jen jásejte, když se dílo daří a povzbuzujte, když se dařit nechce. Rozhodně však neukazujte, „jak se to dělá“.

3. Nejdůležitější je radost
O úspěšnosti vaší práce rozhoduje radost dětí z „dělání“ matematiky, radost je největším hnacím motorem matematického poznání, pro vás je zároveň barometrem toho, co děti potřebují.

4. Chyby k poznání patří
Neopravujte chyby, ale pokuste se vytvořit situaci, v níž dítě samo svou chybu objeví. Chyba je důležitým nástrojem poznání.

5. Na chyby neupozorňujeme
K chybnému názoru dítěte se raději nevyslovujte.  Časem si ho přehodnotí samo.

6. Nepřeceňujte ani nepodceňujte děti
Žádné dítě nesmí být frustrováno svou neschopností ani otráveno, že nemá co dělat. Úlohy zadávejte přiměřené právě vašemu dítěti, aniž byste jeho výsledky porovnávali s jinými dítky.

7. Nic nevysvětlujte
Nic dětem nevysvětlujte ani se nesnažte ukázat, že jste chytřejší.

8. Nezasahujte do poznání
Nepřerušujte myšlenkový tok dítěte.

9. Buďte v pozadí
Minimalizujte svá slova a instrukce.

10.  Naslouchejte
Podporujte komunikaci dítěte. Dítě je ten, kdo ukáže a nahlas popíše, jak úlohu řešilo, je tím, kdo vám vysvětlí, jak se co dělá. A to i tehdy, když to víte.

hejny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.