Znamená škola pouze zkoušení,písemky a výklad nové látky?

Zpráva třídních učitelů šestých tříd o adaptačním kurzu v Borovničce.

Na tuto otázku jsme se pokusili odpovědět sami sobě, dětem a jejich rodičům ve dnech 3.10. – 13.10. 2005 uspořádáním ADAPTAČNÍHO KURZU pro žáky šestých ročníků.Cílem tohoto kurzu, který spolupořádal  DDM Pelíšek se sídlem ve Vrchlabí, bylo naučit děti vzájemné komunikaci, spolupráci a odpovědnosti za sebe i ostatní. Nešlo nám o dokonalost, šlo nám o nastartování něčeho, co bychom mohli nazvat důvěrou v sebe sama a v lidi, se kterými se dnes a denně ve škole potkávám.
Podle ohlasů dětí a jejich rodičů se, doufáme, právem domníváme, že kurz přinesl dětem mnoho dobrého v sebepoznání, v určení hranic odpovědného chování a v oblasti vzájemné smysluplné spolupráce. Náš dík patří především samotným dětem, ale také vedoucímu a garantovi celé akce – řediteli DDM Vrchlabí, p.Ivoši FARSKÉMU, který se po celou dobu konání kurzu staral o náplň činnosti dětí.

Třídní učitelé VI.A,VI.B,VI.C