Hejný učí „ Hejného“ na ZŠ nám. Míru

Přesněji… profesor Milan Hejný vyučoval  matematiku žáky páté třídy svojí vlastní metodou nebo, jak sám říká, metodou svého otce.  Přijel  do naší školy v pátek 15. 9. a než se dostal do třídy, musel absolvovat „matematickou cestu“ za kódem a klíči od dveří, kterou mu samy děti připravily. Poté  vedl hodinu za zvědavého přihlížení učitelů školy a dokonce i zástupců vrchlabského gymnázia.

Zájezd do Londýna

Na konci školního roku v červnu se vybraní žáci naší školy zúčastnili zájezdu do Londýna. Na dlouho organizovaný výlet jsme se všichni moc těšili. Zážitkem pro nás byla již cesta na ostrovy, hlavně plavba trajektem. Londýn nás přivítal krásným slunečným počasím.

Nábor do kroužku karate

karate

Informace pro rodiče žáků 6. ročníků

Všem rodičům, kteří dodali email třídním učitelům, byly do jejich elektronických schránek odeslány přístupy do žákovské knížky. Pokud email nemůžete najít, zkontrolujte prosím ve své emailové schránce i složku s nevyžádanou poštou (SPAM). Pokud zprávu z Gradebooku nenajdete ani zde nebo pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na p. uč. Jordánka (jordanek@zsvrchlabi.cz).

Přihlášení do elektronické žákovské knížky naleznete na adrese http://vrchlabi.gradebook.cz , manuál naleznete na adrese http://www.zsvrchlabi.cz/manual-k-e-zakovske/ (odkazy jsou také na stránce školy v horní liště).

Přístup pro žáky bude zřízen během hodin informatiky.

Organizace výuky prvního týdne školy

Vyučování 4. září

Začátek 7.50

1. třídy – přivítání, schůzka s rodiči, družina

2. – 5. třídy konec v 9.30

6. – 9. třídy konec v 9.00

Obědy mají děti, které na obědy chodily minulý rok, automaticky od 4. září přihlášeny.

Vyučování 5.9.

1. třídy – konec v 10.00

2. a 3. třídy – konec v  10.30

4. a 5. třídy – konec v  11.00

6. a 7. třídy – konec  ve 12.00

8. a 9. třídy – konec v 11.30

Další dny se budeme učit podle rozvrhu, ale bez odpoledního vyučování.

Na stránkách si můžete prohlédnout aktuální rozvrh hodin.

 

Důležitá informace pro rodiče budoucích šesťáků

Vážení rodiče.
Zveme Vás na informační třídní schůzku ve středu 6.9.2017 v 15.30, kde se dozvíte více o adaptačním kurzu a o průběhu celého školního roku 2017/18.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci s Vámi a Vašimi dětmi po celou školní docházku a přejeme jen radosti a úspěchy.

Ve Vrchlabí 30.srpna 2017

Jana Čermáková – výchovný poradce
Simona Grégrová – školní preventista
Petra Štěpánková, Marek Kopecký – třídní učitelé

Pomůcky pro školní rok 2017/2018

V přiloženém PDF dokumentu naleznete seznam pomůcek a sešitů na školní rok 2017 / 2018 pro 2.stupeň: Pomůcky pro školní rok 2017/2018

Adaptační kurzy

Vážení rodiče.

Chtěli bychom Vás s předstihem informovat o tom, co čeká Vás a Vaše děti hned v září 2017 – na začátku nového školního roku.

Pro žáky 6.ročníku pořádáme na naší škole tzv. adaptační kurzy. Do 6. třídy se sejde nový kolektiv žáků. Cílem těchto adaptačních kurzů je „stmelit kolektiv“, nastartovat spolupráci a dobré vztahy mezi spolužáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.

Adaptační kurz pro šesťáky na školní rok 2017/2018 je zajištěn v termínech 13.-15.9. (pro 6.A) a 19.-21.9. (pro 6.C) na Strážném – penzion U Kostela. Ubytování a stravování si hradí žáci sami a bude stát cca 740,–Kč. Podrobnosti a další informace o kurzu a organizaci výuky v celém školním roce budou rodičům sděleny při třídní schůzce hned na začátku září 2017.

Všem našim současným i budoucím žákům a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Ve Vrchlabí 28.6.2017

 

Mgr. Simona Grégrová
zástupce ředitele
ZŠ Vrchlabí, nám.Míru 283

 

Odhlašování obědů

Pro odhlašování obědů ve školní jídelně použijte tel. číslo:

731 922 960

Konzultace

Dne 27.6.2017 se konzultace nekonají.

Horečka sobotního odpoledne

Provaz! Astronaut z NASY! Mluvící a zpívající zvířata! A byla to vůbec zvířata? Nástroje! Z pravěku? … Ne! Z pověstného onoho času, v němž stonala jedna malá holčička. A my, diváci, jsme se spolu s ní vydali na fantastickou cestu vesmírem – na Měsíc a zpět. Potkali jsme zpívající džiny, zvony, housenku, sušenku, Kyklopa, cvoka, koně, psy, sovy, krávy, astronauty, veverky, trpaslíky, rybáře a pančelku na třídní knize. To vše na živo za plného osvětlení a s opravdickou kapelou. Nástrojů se zdařile chápaly také děti a ladilo jim to opravu moc hezky.

Zas je tu, jaro je tu, lidi šílí…

Na začátku jara lidé šílí z různých důvodů. U nás na škole přepadá podivné šílenství naše učitele výtvarných a pracovních činností pravidelně před Velikonocemi. Blíží se totiž velikonoční jarmark, který každoročně pořádáme. Proč to šílenství? Musíme vyrobit něco, co si lidé koupí a musí toho něčeho být tolik, aby výtěžek dal na školu pro naši adoptovanou slečnu z Indie. Ono po 20 až 30 korunách se to střádá pomalu, když se má se při součtu objevit číslo větší než 4 900 Kč.

I letos se vše povedlo. Třídy se mohly pyšnit krásnými výrobky, které jste si Vy – a za to Vám patří velké poděkování – nakoupili. Celková částka?  5870 Kč. Zasíláme do Indie s dobrým pocitem, že vše je na rok zase pořešeno. Jeshwita může navštěvovat školu, naši žáci jsou spokojeni s odvedenou prací a Vám snad naše výrobky udělaly jaro o kapku krásnější.

Cyril Kolope, ZŠ náměstí Míru

Pohár rozhlasu 2017

Stejně jako každý rok se i tento rok ve Sportovním areálu manželů Zátopkových sešly čtyři školy (ZŠ Rudník, Gymnázium Vrchlabí, ZŠ Školní a pořádající ZŠ nám. Míru), aby se utkaly v letošním Poháru rozhlasu. Výsledky a fotografie z tohoto klání si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy

Výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy si můžete prohlédnout v samostatném souboru: Přijímací testy 2017 (aktualizováno 12.5.2017)

Min. počet pro splnění limitu ST je dosažení 28 bodů. Rozhodnutí o zařazení do sportovní třídy 2017/2018 bude žákům z jiných škol zasláno poštou. Zařazení kmenových žáků nám. Míru do sportovní třídy 2017/2018 bude zveřejněno na nástěnce u kabinetu TV.

Žáci přijatí do 1.třídy pro školní rok 2017 / 2018

Uvnitř článku se můžete podívat na seznam nově přijatých žáků do 1.třídy od školního roku 2017 / 2018