Zápis do 1. tříd

Vzhledem k nastalé situaci bude zápis do 1. tříd proveden elektronickou formou v době od 14. do 23.4.2020. Na stránkách školy bude v tomto termínu odkaz na elektronický formulář, který vám vygeneruje žádost, kterou bude možné podepsat buď elektronicky a elektronicky odeslat nebo podepsat ručně a donést do školy osobně.

Veškeré další podrobnosti o procesu zápisu na naší škole se dozvíte ještě před zápisem.

V pokračování článku jsou důležité informace z § 37 zákona č. 500/2004 Sb.

Provoz kanceláře školy – „Žádost o ošetřovné“

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY!

V případě nutnosti zazvoňte na kancelář nebo na sborovnu školy.

Kontakty:

Kancelář: tel.: 493 815 000 v Po, St, Pá v čase 9,00 – 11,00, email: nmiru@zsvrchlabi.cz

Sborovna hl. budova: tel.: 493 815 003

Družina: tel.: 493 815 008

Další kontakty na webových stránkách www.zsvrchlabi.cz

Formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě bude škola posílat všem zájemcům elektronicky. Na výše uvedenou emailovou adresu kanceláře školy uveďte prosím jméno a příjmení žáka, jeho rodné číslo a datum, od kdy požadujete ošetřovné. Žádost Vám pošleme na daný email.

Praktické informace během uzavření školy

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 17.3.2020

V tomto článku, který bude stále aktualizován, najdete informace k domácí výuce, odkazy na zajímavé weby apod.

Den pro Austrálii na naší škole

Děti a učitelé z vrchlabské  školy ZŠ nám. Míru žijí nejen sportem, ale zajímají se i o další dění na naší krásné planetě. Nenechaly je v klidu informace o ničivých požárech v Austrálii.

Informace o uzavření školy

Vážení rodiče,
s ohledem na nejnovější opatření Bezpečnostní rady státu (vyhlášené panem premiérem Babišem dne 10.3.2020) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Totéž platí také pro školní družinu a školní  jídelnu.
Opatření platí do odvolání. Sledujte, prosím, informace  na stránkách školy a v médiích.

Vedení školy

Informace ke koronaviru

Podrobné informace s kontakty na krajskou hygienickou stanici naleznete v přiloženém souboru: Koronavirus – informace (PDF).

 

Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo

Na začátku února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, do kterého se zapojili žáci, kteří si chtěli prověřit své dovednosti v práci s atlasem a teoretické zeměpisné znalosti.

Matematická olympiáda

Na konci ledna se šest páťáčků z naší školy zúčastnilo okresního kola matematické olympiády v Trutnově a se třemi těžšími úlohami se vypořádali velmi dobře.

Nová mobilní aplikace

Pro přístup k elektronické žákovské, třídní knize, omluvenkám apod. je k dispozici nová aplikace od Bakalářů.

Stahovat můžete 2.generaci mobilní aplikace na následujících odkazech: Bakaláři OnLine pro Android (server Google Play) , Bakaláři OnLine pro iOS (server AppStore).

Pokud by Vám něco nefungovalo, je možné zároveň využívat i mobilní aplikaci 1. generace: Bakaláři pro Android (server Google Play), Bakaláři pro iOS (server AppStore).

Na PC doporučujeme používat webovou aplikaci: adresa https://zsvrchlabi.bakalari.cz

Pro úspěšné přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo. Žáci, kteří si tyto údaje nepamatují, se musejí obrátit na svého třídního učitele.
Rodiče, kteří uživatelské jméno a heslo nemají nebo si je nepamatují, mají možnost si přístup vygenerovat sami (podrobný postup máte v pokračování tohoto článku).

Den pro Austrálii aneb Zachrňme koalu

Uvnitř článku si můžete přečíst podrobné informace o akci „Den pro Austrálii“. Součástí této akce bude i projektový den pro žáky 3. – 5. ročníků.

Talentové zkoušky do sportovních tříd

Uvnitř článku si můžete přečíst informace ke sportovním třídám v příštím školním roce a dále i informace k talentovým zkouškám pro žáky současných 5. ročníků.

Pozvánka na besedu – Dítě v pasti sociálních sítí

Beseda a přednáška pro všechny zájemce v rámci MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008592 se uskuteční dne 24.března od 17,00 v KD Střelnice Vrchlabí.

Bližší informace na přiloženém letáku: Pozvánka na besedu

Ples

ples2020

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Na začátku ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V obou kategoriích soutěžilo 33 žáků. Zkouška se skládala z poslechu, čtení a gramatického testu. Dva nejlepší řešitelé z každé kategorie postoupili k ústní části. Zde prokazovali svoje konverzační dovednosti na daná témata. Nejlepšími v jednotlivých kategoriích byli Vláďa Sůsa, Zuzka Slavíková, Týna Bubáňová a Jirka Hůla. Nejlepším blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

Za kolektiv učitelek Aj sepsala Andrea Štreglová

Vítězný florbal v Lánově

V pátek 24.1.2020 získalo družstvo žáků 2. – 4. tříd cennou trofej. Po napínavých bitvách a postupu do finále uhráli 1. místo na florbalovém turnaji při účasti 7 družstev z okolních škol.

Pochvalu si zaslouží druháci Jan Šrámek, Radim Balatka, Štěpán Vydra, Dominik Kroka, třeťáci  Adam Novotný, Jonáš Matějec a čtvrťáci Jan Žďára a Tomáš Cekalski.

Kolektivní a bojovný výkon stál za to!

I. Kroczková