Informace k začátku školního roku 2016/2017

Milí žáci budoucích 6.tříd, vážení rodiče.

Chtěli bychom vám podat informace o zahájení  nového školního  roku  2016/17 :

  1. Seznamy žáků 6.A a sportovní 6.C spolu se jménem třídního učitele najdete uvnitř článku.
  2. Umístění tříd: 6.A bude na hlavní budově v 1.patře (hned naproti schodišti). Do školy budou tedy žáci vcházet hlavním vchodem (naproti kostelu) a používat šatnu hned za hlavním vchodem vlevo.
  3. 6.C  bude mít třídu na témže 1.patře, ale za relaxačním centrem – vedlejší budova. Žáci 6.C budou do školy vcházet vedlejším vchodem – vedle velké tělocvičny a tam budou mít také každý svoji šatní skříňku.
  4. Začínáme ve čtvrtek  1.září v 7.50. První školní den tu budeme jen asi do 10hodin.
  5. Žáci, kteří už k nám do školy chodili a ti, kteří se již přihlásili ve školní jídelně, mají přihlášený oběd od 1.září. Noví žáci se musí přihlásit ve školní jídelně v Krkonošské ulici.
  6. V pondělí 5.září bude seznamovací třídní schůzka pro rodiče žáků 6.A a 6.C v 16 hodin. Tam se rodiče seznámí s třídními i ostatními učiteli, dozví se informace o adaptačním pobytu a seznámí se s dalšími záležitostmi.
  7. V září pojedou žáci nových šestých tříd na třídenní adaptační pobyt na chatu Vltava na Strážném. Tento kurz povedou speciální pedagogové a je zaměřený na nastavení spolupráce a dobrých vztahů mezi novými spolužáky navzájem a společně s třídním učitelem. Účast na adaptačním pobytu považujeme za velmi důležitou pro nastartování pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole vůbec. Byli bychom rádi, kdyby se mohly zúčastnit všechny děti. Cena kurzu bude okolo 700,-Kč. Termíny pro jednotlivé třídy jsou: 6.A: středa – pátek  7. -9. září, 6.C:  středa – pátek  14. – 16. září.

Otevřením článku se můžete podívat na seznamy žáků budoucích šestých tříd.

Hartecká alej – fotografie

Fotografie ze závodů „Hartecká alej“ naleznete zde.

Drží se Vás vši vší silou?

Vážení rodiče.

Všichni víme – učitelé a hlavně rodiče – jak velké a časté problémy představují v poslední době vši.

Rádi bychom se s vámi podělili o zajímavé rady, názory a náměty ostatních rodičů…..

Za vedení školy s přáním pěkných letních dní  Mgr. Iveta Boháčová.

Mobilní telefony na naší škole

Vážení rodiče.

Při poslední schůzce výboru SRPDŠ, při třídních schůzkách i individuálně jsme společně diskutovali používání žákovské  Wi – Fi sítě a používání  mobilních telefonů zejména žáky 1.stupně ve škole vůbec. Na základě následné podnětné společné schůzky s MUDr. Schmidtovou jsme se rozhodli v diskuzi s vámi rodiči pokračovat, zajímá nás váš názor.

Chtěli bychom vás vyzvat, abyste se zúčastnili naší výměny názorů tím, že:

  1. Rodiče žáků 2.stupně : přes váš rodičovský přístup na gradebook případně na emailovou adresu třídního učitele nebo na adresu bohacova@zsvrchlabi.cz nám, prosím, napište váš vlastní názor.
  2. Rodiče žáků 1.stupně: napište nám své vyjádření – názor na papír s vaším podpisem nebo na e-mailovou adresu vaší třídní paní učitelky event. na adresu bohacova@zsvrchlabi.cz.

Vaše nápady a názory nám, prosím, sdělte do konce měsíce června 2016. My vaše příspěvky vyhodnotíme a přihlédneme k nim při zavádění nových pravidel pro vytváření bezpečného, zdravého a tvůrčího prostředí pro nový školní rok 2016/17.

Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podílí na vytváření dobré a přátelské atmosféry v naší škole.

Za vedení ZŠ  Mgr. Iveta Boháčová            6.6.2016 ve Vrchlabí.

Organizace výuky pro žáky v budově školní družiny

Uvnitř článku se dozvíte důležité informace ohledně organizace výuky pro žáky v budově školní družiny (třídy 2.A a 2.B) a organizace chodu školní družiny (1., 2. a 3. třídy)

Od jara do zimy – s nápady z družiny

V podkroví knihkupectví K & T Kryštofa z Gendorfu se konala výstava s názvem „Od jara do zimy – s nápady z družiny.“ V pondělí se uskutečnila vernisáž, na kterou přišli zástupci města Vrchlabí paní Mikšíková a pan Vávra, aby spolu s panem ředitelem ZŠ nám. Míru Petrem Jindřichem výstavu oficiálně otevřeli.

Na vernisáži zazpívaly děti pod vedením pana učitele Josefa Krejčího a školní kuchyň pod vedením Petry Chleborádové připravila malé občerstvení.

Výstavu navštívilo asi 250 dětí a všichni, co s námi soutěžili a spočítali správně tučňáky, byli odměněni. Touto cestou chceme poděkovat Lindě Kmeckové z knihkupectví za vstřícnost a obětavost při instalaci výstavy a za pomoc v průběhu výstavy.

Doufáme,že se výstava líbila a kdo ví, určitě se nevidíme naposledy.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Připomínáme všem rodičům našich budoucích prvňáčků, že ve čtvrtek 16. června v 16 hodin se koná informační schůzka v aule na hlavní budově školy.

Na schůzce se dozvíte informace o rozdělení žáků do 1.A a 1.B třídy, od třídních paní učitelek další podrobnosti k tomu, jaké pomůcky přes prázdniny připravit a další.

Těšíme se na nové žáčky.

Za ZŠ Vrchlabí, nám. Míru
Mgr. Iveta Boháčová, zást. řed.

Rozdělení žáků do 6.tříd ve šk. roce 2016/2017

Uvnitř článku se můžete podívat na rozdělení žáků v 6. třídách ve školním roce 2016 / 2017.

Výsledky talentových zkoušek do sportovních tříd

Rozhodnutí o zařazení do ST pro školní rok 2016/2017 uveřejníme na stránkách ZŠ.

Výsledky talentových zkoušek naleznete v přiloženém PDF souboru: Aktualizované výsledky talentových zkoušek (9.5.2016)

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Uvnitř článku si můžete přečíst podrobnosti o náplni výuky ve sportovních třídách a o talentových zkouškách do sportovní třídy, které se budou konat 29.4.2016 v 9,30 na stadionu manželů Zátopkových.

Velikonoční jarmark 2016

Děkujeme všem dětem a učitelům, kteří se podíleli na přípravě letošního jarmarku a Vám všem, kteří jste navštívili náš stánek a koupí velikonočních ozdob přispěli na podporu vzdělávání indické dívky Jeshwity. Děkujeme společnosti IT Centrum za poskytnutí prostoru pro prodej a pěvecké vystoupení žáků 1. ročníku. Krásné jaro a hodně zdraví všem.

Celkem bylo vybráno 7 354,- Kč. Děkujeme. Další informace o jarmarku a fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Výstava prací dětí ze školní družiny

Výstava ŠD

Seznam přijatých žáků do 1.třídy

Uvnitř článku si můžete prohlédnout seznamy přijatých žáků do 1. třídy ve školním roce 2016/2017.

Pozvánka do rodičovské skupiny

Vážení rodiče,

nabízíme Vám volná místa v semináři „Rodičovské skupiny“, který probíhá od ledna tohoto roku.

Veškeré podrobnosti se dozvíte uvnitř článku.

Poučení – zásady bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou

Upozorňujeme rodiče, že se dle sdělení našich žáků v okolí autobusového nádraží Vrchlabí vyskytl exibicionista, který obtěžoval ženy. Prosím, poučte své děti o bezpečném chování při setkání s neznámou osobou. Doporučení, jak se zachovat v těchto situacích, najdete na uvedených odkazech.

http://www.policie.cz/clanek/zasady-bezpecneho-chovani-deti-pri-kontaktu-s-cizi-osobou.aspx
http://www.zvladnuto.wz.cz/5-Survival-Kids-stranger.html
http://mp.mmdecin.cz/prevence/item/120-prevence-deti-v-kontaktu-s-cizimi-lidmi