Ukončení distanční výuky

Dne 25.9. končí distanční výuka na 2. stupni naší školy a od 29.9. pokračuje výuka ve standardním režimu ve škole. Všichni žáci, kteří navštěvují naši školní jídelnu, mají oběd přihlášen. V případě nemoci obědy odhlašujte individuálně v kanceláři školní jídelny.

Ředitelské volno nevyhlašujeme

Dne 25.9.2020 naše škola ředitelské volno nevyhlašuje.

Organizace distanční výuky v týdnu 21.9. – 25.9. – 2. stupeň

Uvnitř článku naleznete důležité informace k organizaci distanční výuky v týdnu od 21.9. – 25.9. Uvedené informace platí pouze pro druhý stupeň, který je zařazen do distanční výuky.

AKTUÁLNÍ INFORMACE – platná od pátku 18.9.2020

Po otevření článku si můžete přečíst aktuální informace k provozu naší školy během následujícího období.

Informace k obědům a ošetřování člena rodiny

Pokud jde žák do karantény a rodič potřebuje vystavit „Ošetřování člena rodiny“, tak musí navštívit dětského lékaře.

Pokud jde do karantény celá třída, obědy se odhlašují hromadně dle dodaného seznamu školy, pokud se jedná o individuální absenci, je nutné obědy odhlásit individuálně.

Informace rodičům o současné situaci ve škole

Po prošetření epidemiologické situace ve škole pracovníky krajské hygienické stanice (KHS) byla přijata následující opatření: někteří pedagogové a žáci byli vyhodnoceni jako osoby v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou na COVID-19 a byli uvedeni do karantény. Zmínění žáci jsou automaticky ve škole omluveni. Všichni zákonní zástupci, kterých se toto týká, byli vyrozuměni a byla jim zaslána informace o dalším postupu. Výuka ve škole je v tuto chvíli zajištěna. O případných změnách vás budeme informovat. Sledujte, prosím, naše webové stránky a Bakaláře.
Pokud u svého dítěte zaznamenáte příznaky podobné COVID-19, zejména kašel, zvýšená teplota, dušnost, bolest svalů, kloubů, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, distanční formou  kontaktujte svého registrujícího lékaře (telefonicky, emailem).

Vedení školy

Aktuální hygienická opatření

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace zavádíme od 8.9.2020 povinnost zakrývat dýchací cesty (rouškou, šátkem…) ve společných prostorách školy.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

Office 365 na naší škole

Pro případnou potřebu online výuky v tomto školním roce bude naše škola i nadále používat platformu Microsoft Office. Bližší informace jsou uvnitř článku.

Informace pro rodiče žáků 6. tříd – třídní schůzky, adaptační kurz

Vážení rodiče, uvnitř článku najdete důležité informace týkající se třídních schůzek a adaptačních kurzů, které proběhnou na začátku školního roku 2020 / 2021.

Bakaláři na naší škole ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

stejně jako minulý rok bude i letos naše škola používat žákovskou knížku, třídní knihu, omlouvání nepřítomnosti a další přes elektronickou aplikaci Bakaláři. Bližší informace se dozvíte uvnitř článku.

Organizace začátku školního roku, rozmístění tříd a hygienická opatření

Uvnitř článku naleznete důležité informace ohledně organizace prvního týdne školního roku 2020/2021, rozmístění tříd a třídní učitele v jednotlivých třídách a hygienická a protiepidemická opatření na naší škole.

Informace pro rodiče žáků 1.tříd – zahájení školního roku

Po otevření celého článku si můžete přečíst důležité informace týkající se organizace prvního školního dne prvňáčků nebo třídních schůzek.

Změna oproti původní informaci!

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že 1.školní den je velká rodinná událost, chtěli bychom Vám vyjít vstříc a umožnit doprovod Vašeho prvňáčka do třídy.
Prosíme Vás tedy o dodržení následujícího: doprovodem do třídy je pouze jeden dospělý s rouškou.
Děkujeme za pochopení

Přehled učebních pomůcek pro 2. stupeň

V přiloženém souboru si můžete prohlédnout přehled učebních pomůcek, sešitů do jednotlivých předmětů a pomůcek pro výtvarnou výchovu.

Pomůcky pro rok 2020/2021 (PDF)

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Uvnitř článku naleznete informace pro rodiče budoucích prvňáčků (organizace prvního školního dne, pomůcky…)

Vrchlabí a Kowary – 8 škol společně

V následujících souborech si můžete prohlédnout informace o projektu Vrchlabí a Kowary – 8 škol společně.

Vrchlabí – Kowary – 01 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 02 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 03 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 04 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 05 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 06 (PDF)
Vrchlabí – Kowary – 07 (PDF)