Hodina pohybu navíc

Naše základní škola v rámci projektu „Hodina pohybu navíc“ nabízí svým žákům 1. – 3. ročníku všestranné sportovní aktivity (atletika, gymnastika, běžecké lyžování, míčové i pohybové hry), které budou zahájeny od 3.října 2016.

1. ročník: ÚTERÝ 12:30 h – 13:30 h (atletický stadion, tělocvična ZŠ)

2. ročník: STŘEDA 12:30 h – 13:30 h (atletický stadion, tělocvična ZŠ)

3. ročník: PÁTEK 12:30 h – 13:30 h (atletický stadion, tělocvična ZŠ)

Přihlášky: Mgr. Lucie Šrámková, sramkova.luci@seznam.cz, tel.: 731 928 851

Branný den

Ve středu 14. září se pro žáky 2. – 9. ročníku koná branný den v prostoru Jankova kopce. Sraz v 7:50 ve třídách (nepřezouvejte se). S sebou: svačinu a pití, alergici nutné léky, igelitovou tašku, podložku na psaní, tužku, vhodné oblečení a pevnou obuv do přírody (louka, les). Předpokládaný konec cca 11:30 – 12:00 na dolním okraji městského parku Vrchlabí, žáci 2.-3. ročníku odchod do družiny v doprovodu vychovatelek, žáci 4. – 5. ročníku odchod ke škole v doprovodu třídních učitelů a žáci 6.-9. ročníku samostatný rozchod z dolního okraje městského parku domů. Strávníci školní jídelny mají oběd v ŠJ.

Marek Kopecký

Přístup do elektronické žákovské pro rodiče žáků 6.tříd

Každý rodič žáka 6.třídy, který zanechal kontaktní email na třídních schůzkách, nalezne ve své emailové schránce přístupové údaje do elektronické žákovské. V případě, že email nemůžete ve své schránce nalézt, zkontrolujte si prosím i složky se spamy – někdy se stává, že email s přístupy je vyhodnocen jako nevyžádaná zpráva. Rodičům, kteří nebyli na třídních schůzkách, bude nastaven email vyplněný do elektronického formuláře. Tento formulář byl zveřejněn na internetových stránkách školy zde.

Do elektronické žákovské se dostanete kliknutím na odkaz „Známky na internetu“ nahoře na stránce školy nebo přímo na adrese http://vrchlabi.gradebook.cz . Hned vedle se také nachází odkaz na Manuál k e-žákovské. Po přihlášení si nastavte nové heslo.

V případě, že máte jakýkoliv problém s elektronickou žákovskou knížkou, obraťte se na p. uč. Jordánka (email jordanek@zsvrchlabi.cz nebo na telefonu do sborovny 493 815 003)

Dotazníky pro rodiče žáků 6.tříd

Vážení rodiče žáků 6. tříd, prosíme o vyplnění následujících formulářů. Odeslaná data nebudou nikde zveřejněna. Vyplňovaná emailová adresa rodičů a žáka bude použita pro zřízení přístupu do elektronické žákovské knížky!

Formulář pro rodiče žáků 6.A

Formulář pro rodiče žáků 6.C

Provoz školní družiny po dobu rekonstrukce

Po dobu rekonstrukce bude provoz školní družiny následující:

Ráno
Ranní družina bude otevřena od 6:30 v 1. patře budovy školní družiny

Odpoledne
Pro 1. a 3. třídu na budově školní družiny
Pro 2. třídy na budově Vločky

 

Změna termínů adaptačních kurzů

Z důvodu nemoci dochází ke změně termínů adaptačních kurzů šestých tříd.

6.C    termín – 7. – 9. 9.  2016

6.A    termín – předběžně přeložen na druhý nebo třetí týden v říjnu 2016

Omlouvání neúčasti ve vyučování

Vážení rodiče,

se začátkem nového školního roku bychom vám rádi připomněli pravidla uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování dle školního řádu naší školy.

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen písemně omluvit (zpravidla prostřednictvím elektronické žákovské knížky) celou dobu neúčasti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu žáka do školy.
 • V případě, že nebudou výše uvedené podmínky splněny, bude nepřítomnost žáka ve vyučování považována za neomluvenou.
 • Je-li žák uvolněn ze školy v době vyučování, odchází ze školy v doprovodu zákonných zástupců. Pokud to výjimečně není možné, je třeba doručit třídnímu učiteli písemné prohlášení zákonných zástupců o tom, že žák může odejít ze školy sám v přesně určenou dobu a zákonní zástupci za něho přebírají veškerou zodpovědnost.

Děkujeme a přejeme vám i vašim dětem klidný a pohodový školní rok.

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Milí prvňáčci a jejich rodiče!
Těšíme se na Vás ve čtvrtek 1. září na zahradě u školní družiny, kde budou čekat deváťáci a paní učitelky v 7.50 hodin. Půjdeme do třídy, přivítá Vás pan ředitel a velké děti hezkou písničkou pro dobrý start. Rodiče se poté přesunou do školní jídelny, kde dostanou důležité informace ohledně školy, jídelny, družiny. Děti se zatím seznámí se svou třídou a paní učitelkou.

První školní den potrvá přibližně do 9.00 hodin, aktovky a bačkory si můžete vzít s sebou.
Pátek 2. září bude vyučování do 10.00 hodin, pak jdou děti do družiny. Aktovka, penál, přezůvky, svačinka nutná.
Od  pondělí 5. září  bude výuka do 11.30 hod.
V úterý 6. září v 16.00 hod. se bude konat informační schůzka pro rodiče prvňáčků.
Moc se na Vás těšíme, paní učitelky budoucích 1. tříd Jana, Jitka a paní asistentka Jitka

Seznam pomůcek a sešitů pro 2.stupeň

Uvnitř článku si můžete prohlédnout seznam sešitů pro žáky 2. stupně a také seznam potřebných pomůcek do hodin výtvarné výchovy.

Informace k začátku školního roku 2016/2017

Milí žáci budoucích 6.tříd, vážení rodiče.

Chtěli bychom vám podat informace o zahájení  nového školního  roku  2016/17 :

 1. Seznamy žáků 6.A a sportovní 6.C spolu se jménem třídního učitele najdete uvnitř článku.
 2. Umístění tříd: 6.A bude na hlavní budově v 1.patře (hned naproti schodišti). Do školy budou tedy žáci vcházet hlavním vchodem (naproti kostelu) a používat šatnu hned za hlavním vchodem vlevo.
 3. 6.C  bude mít třídu na témže 1.patře, ale za relaxačním centrem – vedlejší budova. Žáci 6.C budou do školy vcházet vedlejším vchodem – vedle velké tělocvičny a tam budou mít také každý svoji šatní skříňku.
 4. Začínáme ve čtvrtek  1.září v 7.50. První školní den tu budeme jen asi do 10hodin.
 5. Žáci, kteří už k nám do školy chodili a ti, kteří se již přihlásili ve školní jídelně, mají přihlášený oběd od 1.září. Noví žáci se musí přihlásit ve školní jídelně v Krkonošské ulici.
 6. V pondělí 5.září bude seznamovací třídní schůzka pro rodiče žáků 6.A a 6.C v 16 hodin. Tam se rodiče seznámí s třídními i ostatními učiteli, dozví se informace o adaptačním pobytu a seznámí se s dalšími záležitostmi.
 7. Změna od 31.8. – jiné termíny adaptačních kurzů!
  V září pojedou žáci nových šestých tříd na třídenní adaptační pobyt na chatu Vltava na Strážném. Tento kurz povedou speciální pedagogové a je zaměřený na nastavení spolupráce a dobrých vztahů mezi novými spolužáky navzájem a společně s třídním učitelem. Účast na adaptačním pobytu považujeme za velmi důležitou pro nastartování pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole vůbec. Byli bychom rádi, kdyby se mohly zúčastnit všechny děti. Cena kurzu bude okolo 700,-Kč. Termíny pro jednotlivé třídy jsou: 6.A: předběžně přeložen na druhý nebo třetí týden v říjnu 2016, 6.C:  středa – pátek  7. -9. září.

Otevřením článku se můžete podívat na seznamy žáků budoucích šestých tříd.

Hartecká alej – fotografie

Fotografie ze závodů „Hartecká alej“ naleznete zde.

Drží se Vás vši vší silou?

Vážení rodiče.

Všichni víme – učitelé a hlavně rodiče – jak velké a časté problémy představují v poslední době vši.

Rádi bychom se s vámi podělili o zajímavé rady, názory a náměty ostatních rodičů…..

Za vedení školy s přáním pěkných letních dní  Mgr. Iveta Boháčová.

Mobilní telefony na naší škole

Vážení rodiče.

Při poslední schůzce výboru SRPDŠ, při třídních schůzkách i individuálně jsme společně diskutovali používání žákovské  Wi – Fi sítě a používání  mobilních telefonů zejména žáky 1.stupně ve škole vůbec. Na základě následné podnětné společné schůzky s MUDr. Schmidtovou jsme se rozhodli v diskuzi s vámi rodiči pokračovat, zajímá nás váš názor.

Chtěli bychom vás vyzvat, abyste se zúčastnili naší výměny názorů tím, že:

 1. Rodiče žáků 2.stupně : přes váš rodičovský přístup na gradebook případně na emailovou adresu třídního učitele nebo na adresu bohacova@zsvrchlabi.cz nám, prosím, napište váš vlastní názor.
 2. Rodiče žáků 1.stupně: napište nám své vyjádření – názor na papír s vaším podpisem nebo na e-mailovou adresu vaší třídní paní učitelky event. na adresu bohacova@zsvrchlabi.cz.

Vaše nápady a názory nám, prosím, sdělte do konce měsíce června 2016. My vaše příspěvky vyhodnotíme a přihlédneme k nim při zavádění nových pravidel pro vytváření bezpečného, zdravého a tvůrčího prostředí pro nový školní rok 2016/17.

Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně podílí na vytváření dobré a přátelské atmosféry v naší škole.

Za vedení ZŠ  Mgr. Iveta Boháčová            6.6.2016 ve Vrchlabí.

Organizace výuky pro žáky v budově školní družiny

Uvnitř článku se dozvíte důležité informace ohledně organizace výuky pro žáky v budově školní družiny (třídy 2.A a 2.B) a organizace chodu školní družiny (1., 2. a 3. třídy)

Od jara do zimy – s nápady z družiny

V podkroví knihkupectví K & T Kryštofa z Gendorfu se konala výstava s názvem „Od jara do zimy – s nápady z družiny.“ V pondělí se uskutečnila vernisáž, na kterou přišli zástupci města Vrchlabí paní Mikšíková a pan Vávra, aby spolu s panem ředitelem ZŠ nám. Míru Petrem Jindřichem výstavu oficiálně otevřeli.

Na vernisáži zazpívaly děti pod vedením pana učitele Josefa Krejčího a školní kuchyň pod vedením Petry Chleborádové připravila malé občerstvení.

Výstavu navštívilo asi 250 dětí a všichni, co s námi soutěžili a spočítali správně tučňáky, byli odměněni. Touto cestou chceme poděkovat Lindě Kmeckové z knihkupectví za vstřícnost a obětavost při instalaci výstavy a za pomoc v průběhu výstavy.

Doufáme,že se výstava líbila a kdo ví, určitě se nevidíme naposledy.