Archív kategorie: Zprávy školy

Čestné prohlášení

Rodiče všech žáků, kteří nastoupí na školní docházku, musí vyplnit „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (PDF).

Organizace výuky 1.st. od 25.5 do 24.6.

V přiloženém souboru si můžete prohlédnout informace k organizaci výuky pro žáky 1. stupně, jejichž rodiče potvrdili účast ve výuce.

Soubor ke stažení: Organizace výuky 1.st. od 25.5. do 24.6. (PDF)

Náhled:

Organizace výuky

Zápis do 1. tříd – přijatí žáci

V pokračování článku je seznam žáků přijatých do 1. tříd ve školním roce 2020 / 2021.

Informace pro žáky 9. ročníků

Jak už jistě víte, od 11.5.2020 mohou žáci devátých ročníků docházet na dobrovolné konzultace do školy. Od Vás potřebujeme do 7.5.2020 závazné přihlášení, zda po konzultaci s Vaším dítětem chcete, aby do školy docházelo (rozvrh přiložen níže) na přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (je potřeba dát souhlas za oba předměty). Závazné přihlášení předejte třídním učitelům (vzor viz konec dokumentu). Konzultace jsou určeny výhradně pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy.

Další informace v pokračování článku.

Zápis do 1. tříd

Předpokládaný termín vyhlášení výsledků zápisu do 1. tříd je 15.5.2020.

Provoz kanceláře školy – „Žádost o ošetřovné“

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY!

V případě nutnosti zazvoňte na kancelář nebo na sborovnu školy.

Kontakty:

Kancelář: tel.: 493 815 000 v Po, St, Pá v čase 9,00 – 11,00, email: nmiru@zsvrchlabi.cz

Sborovna hl. budova: tel.: 493 815 003

Družina: tel.: 493 815 008

Další kontakty na webových stránkách www.zsvrchlabi.cz

Formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě bude škola posílat všem zájemcům elektronicky. Na výše uvedenou emailovou adresu kanceláře školy uveďte prosím jméno a příjmení žáka, jeho rodné číslo a datum, od kdy požadujete ošetřovné. Žádost Vám pošleme na daný email.

Praktické informace během uzavření školy

POSLEDNÍ AKTUALIZACE 17.3.2020

V tomto článku, který bude stále aktualizován, najdete informace k domácí výuce, odkazy na zajímavé weby apod.

Informace o uzavření školy

Vážení rodiče,
s ohledem na nejnovější opatření Bezpečnostní rady státu (vyhlášené panem premiérem Babišem dne 10.3.2020) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Totéž platí také pro školní družinu a školní  jídelnu.
Opatření platí do odvolání. Sledujte, prosím, informace  na stránkách školy a v médiích.

Vedení školy

Informace ke koronaviru

Podrobné informace s kontakty na krajskou hygienickou stanici naleznete v přiloženém souboru: Koronavirus – informace (PDF).

 

Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo

Na začátku února proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, do kterého se zapojili žáci, kteří si chtěli prověřit své dovednosti v práci s atlasem a teoretické zeměpisné znalosti.

Matematická olympiáda

Na konci ledna se šest páťáčků z naší školy zúčastnilo okresního kola matematické olympiády v Trutnově a se třemi těžšími úlohami se vypořádali velmi dobře.

Nová mobilní aplikace

Pro přístup k elektronické žákovské, třídní knize, omluvenkám apod. je k dispozici nová aplikace od Bakalářů.

Stahovat můžete 2.generaci mobilní aplikace na následujících odkazech: Bakaláři OnLine pro Android (server Google Play) , Bakaláři OnLine pro iOS (server AppStore).

Pokud by Vám něco nefungovalo, je možné zároveň využívat i mobilní aplikaci 1. generace: Bakaláři pro Android (server Google Play), Bakaláři pro iOS (server AppStore).

Na PC doporučujeme používat webovou aplikaci: adresa https://zsvrchlabi.bakalari.cz

Pro úspěšné přihlášení potřebujete uživatelské jméno a heslo. Žáci, kteří si tyto údaje nepamatují, se musejí obrátit na svého třídního učitele.
Rodiče, kteří uživatelské jméno a heslo nemají nebo si je nepamatují, mají možnost si přístup vygenerovat sami (podrobný postup máte v pokračování tohoto článku).

Pozvánka na besedu – Dítě v pasti sociálních sítí

Beseda a přednáška pro všechny zájemce v rámci MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008592 se uskuteční dne 24.března od 17,00 v KD Střelnice Vrchlabí.

Bližší informace na přiloženém letáku: Pozvánka na besedu

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Na začátku ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. V obou kategoriích soutěžilo 33 žáků. Zkouška se skládala z poslechu, čtení a gramatického testu. Dva nejlepší řešitelé z každé kategorie postoupili k ústní části. Zde prokazovali svoje konverzační dovednosti na daná témata. Nejlepšími v jednotlivých kategoriích byli Vláďa Sůsa, Zuzka Slavíková, Týna Bubáňová a Jirka Hůla. Nejlepším blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

Za kolektiv učitelek Aj sepsala Andrea Štreglová

Vánoční přání

prani-2019