Archív kategorie: Akce

Putování za krásami baroka…

Historická exkurze žáků 8. A po stopách sochaře Matyáše Bernarda Brauna

Poslední kalendářní letní den si žáci 8.A spolu s třídní učitelkou Martinou Zemanovou a panem učitelem dějepisu Markem Kopeckým zpříjemnili exkurzí za nedalekou barokní scenérii – Braunovým betlémem a hospitalem Kuks.

Putování začalo po příjezdu na vlakové nádraží do Dvora Králové nad Labem, odkud „výletníci“ pokračovali dále  pěšky přes les s Braunovými sochami ze Starého a Nového zákona až k samotnému hospitalu. Tam čekala účastníky exkurze prohlídka celého areálu i s hrobkou Františka Antonína Šporka – tamního mecenáše. Žáci se blíže seznámili s barokním uměním, poznali životní styl buržoazie v 18. století libující si v lázeňství, myslivosti a společenském setkávání.

Třešničkou na dortu celé exkurze byla podívaná v Železničním muzeu v Jaroměři, kde byly k vidění parní lokomotivy z dob od Rakouska-Uherska až po 20. století.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 8.A

Loučení s žáky 9. tříd

Prvňáci se posledním školním dnem rozloučili s žáky 9. tříd.  Slavnostní šerpování proběhlo ve třídách, poté společně odešli do školní jídelny, kde jim prvňáci zazpívali a zarecitovali. Nechyběl proslov pana ředitele, předání vysvědčení z 9. ročníku i závěrečných zkoušek a pamětního listu. Deváťáci dostali pro štěstí od prvňáčků sluníčko, aby je doprovázelo na další cestě životem.

Mgr. Martina Zemanová

Dny zdraví aneb vyznáváme zdravý životní styl

Jsme zdravá škola, a proto pravidelně pořádáme v závěru školního roku dny zaměřené na zdravý životní styl. V letošním roce se dívky dozvěděly několik cenných rad ze zdravé výživy, vyzkoušely si hit letošní sezóny – zumbu s paní Grofovou, posílily své tělo při aerobiku s paní Pelcovou a besedovaly s kosmetičkou (paní Kellnerovou a sl. Fišerovou) o péči o pleť. Chlapci zavítali do posilovny k panu Stránskému, besedovali s panem Pešinou o lyžování a zahráli si fotbalový a florbalový turnaj.

Dravci „dolétli“ až do Vrchlabí

Na závěr školního roku, v pátek 24. června 2011, k nám zavítali dravci až z Českých Budějovic. V prostoru před školní jídelnou jsme viděli puštíka obecného, sovu pálenou, orla bělohlavého a mnoho dalších. Nechyběly základní informace o jednotlivých dravcích, ukázka letů a do programu byli zapojeni učitelé i děti. Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Branné cvičení ve stylu „Plastic People“

Jediný slunečný den, čtvrtek 24. června 2011, byl jako stvořený pro uspořádání branného cvičení v prostoru nad Městským parkem ve Vrchlabí. Téma bylo vskutku aktuální – ochrana životního prostředí, lidského zdraví a prohlubování spolupráce napříč ročníky. Na fotografie a bližší informace se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Školní výlet 7. A za krásami Liberce

Ve čtvrtek 16. června 2011 jsme zamířili na sever Čech – poznat město Liberec a jeho okolí. Nejprve nás čekal interaktivní IQ Park, jenž se nachází v Babylonu. Zde si žáci vyzkoušeli jevy z oblasti fyziky, matematiky, přírodovědy i zeměpisu a dozvěděli se spoustu nových informací, které budou doplňovat poznatky z učiva! Poté jsme se vydali směr centrum, zhlédli dominantu města – radnici, prozkoumali tamní obchody a po obědě se vydali tramvají směr Horní Hanychov k dolní stanici kabinové lanové dráhy a ta nás vyvezla na nejkrásnější místo poblíž Liberce – Ještěd. Zaujala nás tamní stavba od architekta Hubáčka, jež zdobí vrchol od 60. let 20.století a plní funkci vysílače, hotelu a restaurace. Z vrcholu jsme měli Liberec jako na dlani a dohlédli jsme až do Polska! Cesta zpátky vlakem utekla jako voda a o půl osmé jsme se vraceli unavení domů. Užili jsme si společně krásný den! Na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 7.A

Školní družina slavila Den dětí

Bohatý program na čtvrteční odpoledne si pro děti 1. stupně připravili i pedagogové ze školní družiny v čele s paní učitelkou Petrou Peškovou. Děti si mohly vyzkoušet nejen výtvarné techniky – malování na kameny, vyrábění z korálků, ale zasoutěžily si i v běhu v gumových holínkách, zaskákaly si v pytli či si zaházely s míčkem. Lákavé aktivity zaujaly všechny děti a rády by v družině trávily celé odpoledne! Na fotografie ze zábavného odpoledne se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Literární exkurze za postavami z knihy Babička

V pondělí 6. června 2011 se žáci 6. tříd spolu s třídními učitelkami p. Erbanovou, Kavanovou a Loudovou vypravili do Ratibořic, aby se v rámci „týdne oživlých postav z Babičky“ seznámili nejen s kněžnou Zahaňskou na tamějším zámku, ale zavítali i na Staré Bělidlo za Babičkou a Barunkou. Žáci tak poznali život na zámku a mohli ho srovnat s žitím v chalupě. Žádná postava jim nebyla cizí, neboť s tímto významných dílem, které stále více upadá v zapomnění, se seznámili již v hodinách literatury.

Mgr. Martina Zemanová
učitelka ČJL

Na Den dětí s čokoládou od Vitany

Mlsné jazýčky si 1. června opravdu přišly na své. Školní jídelna ve spolupráci s firmou Vitana a. s. Byšice si pro žáky, učitele i cizí strávníky připravila překvapení ve formě čokoládového fondue. Každý si tak mohl vybrat z čerstvého ovoce (jahody, ananas, hroznového víno, hrušky, jablka ad.) a namočit ho do lahodné mléčné čokolády, jež tekla proudem. Čokoládovou fontánu darovala firma Vitana a. s. Byšice, za chutný dar velice děkujeme! Na sladké fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Žáci 7.A putovali za Albrechtem z Valdštejna

Za krásného slunného dne, ve čtvrtek 26. května 2011, se žáci 7.A spolu s třídní učitelkou Mgr. Martinou Zemanovou a Mgr. Adélou Lorencovou vydali do srdce Českého ráje, do města Jičína. Cílem putování byla návštěva interaktivního muzea hry, památek města, které nechal postavit císařský vojevůdce a frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, a židovské synagogy. Horké odpoledne jsme si pak zpestřili osvěžením v tamním Aquacentru, kde se žáci vyřádili v divoké řece, na tobogánu a relaxovali ve vířivce. Den se náramně vydařil a na fotografie se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 7.A

Divadelní představení Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla

Ve čtvrtek 12. května do auly naší školy zavítali dva hlavní protagonisté Divadélka pro školy z Hradce Králové. Ve více než hodinovém repertoáru měli připraven soubor ukázek nejslavnějších divadelních her Voskovce a Wericha doplněný nejdůležitějšími okamžiky z jejich života. Představení rozšířilo žákům 7. a 8. tříd probíranou látku v hodinách literatury a hudební výchovy. Žáci se zábavnou formou dozvěděli zásadní životní etapy obou herců, zhlédli významné divadelní hry a zasmáli se. Legenda V+W stále žije mezi námi!

Mgr. Martina Zemanová
učitelka českého jazyka a literatury

Kolektiv 7.C strávil odpoledne na bowlingu

Žáci si spolu s paní učoitelkou Čermákovou a Zemanovou pondělní odpoledne 9. května zpestřili hraním bowlingu ve Victory clubu ve Vrchlabí. V rámci třídnické hodiny (jež má každá třída se svým třídním učitelem min. 1x za měsíc) se odreagovali mimo budovu školy, prohloubili vzájemné vztahy a vydali přebytečnou energii. Hodina strávená na bowlingu měla u žáků velký úspěch a rádi ji zopakují! Na fotografie ze stráveného odpoledne se můžete podívat po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová

Praha historická – exkurze žáků 6. tříd

Žáci 6.A, 6.B i 6.C spolu s třídními učitelkami p. Kavanovou, p. Loudovou, p. Erbanovou, učitelem dějepisu p. Kopeckým a p. ředitelem zavítali do hlavního města naší vlasti, aby navštívili historické památky. Nejprve z okna autobusu po trase směrem k Pražskému hradu zhlédli např. Letnou, Kramářovu vilu nebo Letohrádek královny Anny, tzv. Belveder.  Poté je už čekala tradiční zastavení. Po návštěvě Chrámu sv. Víta s hrobkou českých králů a Starého královského paláce se přesunuli na Kampu a přes Klementinum a Karolinum směřovali ke Karlovu mostu, na Staroměstské náměstí a prohlídku hlavního města završili tradičně pohledem na orloj. Vydařené exkurzi nahrávalo i sluníčko, které se na výletníky usmívalo po celý den!

Dle vyprávění p. Kopeckého zaznamenala
Mgr. Martina Zemanová

Žáci 7. A se na chvíli stanou novináři

Do naší základní školy zavítala ve středu 27. května 2011 šefredaktorka Krkonošského deníku, paní Miroslava Jasanská, aby v rámci projektu „Deník vyučuje“ představila práci novinářů a redaktorů. Žáci byli nejprve obeznámeni s organizačním týmem, strukturou novin a způsobem, jak novináři při své práci postupují. Nyní mají velký úkol! Příští čtvrtek, tj. 5. května 2011 jim totiž vyjde jednostránková příloha v Krkonošském deníku, kterou mají oni sami zaplnit. A tak pečlivě píší své příspěvky, které mají osobně paní redaktorce zaslat na e-mail. Jak byli žáci úspěšní, se dozvíte za týden! Fotografie z projektu si můžete prohlédnout po otevření článku.

Mgr. Martina Zemanová
třídní učitelka 7. A

Netopýři ve škole

Ve dnech 14.-15 dubna proběhla na prvním stupni v jednotlivých třídách přednáška Mgr. Heleny Jahelkové o netopýrech. Paní lektorka dětem nejen vyprávěla, ale přivezla několik netopýrů ukázat. Děti si mohly prohlédnout jejich stavbu těla, viděly i jejich krmení a každý si mohl vzít netopýra do dlaní. Někteří odvážlivci si je nechali položit na hlavu, aby byl vyvrácen mýtus o tom, že se netopýři zamotávají lidem do vlasů.
Rok 2011-2012 je mezinárodním rokem netopýrů, Mgr. Helena Jahelková PhD.(vědecký pracovník PřF UK) je členkou ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů), ZO ČSOP a členkou poradního výboru EUROBATS ( Mezinárodní dohoda o ochraně populací evropských netopýrů). Další zajímavosti o životě netopýrů , pomoci, odchytu, poradenství můžete najít na www.nyctalus.cz. Fotografie si můžete prohlédnout po otevření článku.

Anna J. Erlebachová
tř. uč. 1.C