Archív kategorie: Zprávy školy

Seznam přijatých žáků

Uvnitř článku se můžete podívat na seznam přijatých žáků do 1. třídy od školního roku 2013/2014.

Zimní soustředění žáků sportovních tříd

Ve dnes 28. – 31. ledna 2013 se uskutečnilo soustředění sportovních tříd na 2. stupni ZŠ. Sportovci byli rozděleni do pěti skupin podle svého zaměření a talentu. Hokejisté trénovali na zimním stadionu ve Vrchlabí. Sjezdaři byli stejně jako běžci rozděleni na dvě skupiny; výběrovou část měli na starosti pan Dlabola a trenéři T. Kulhánek a J. Martin, ostatním program připravily třídní učitelky M. Jírů (6. C), A. Štreglová (7. C) a J. Čermáková (9. C).

Během čtyř sportovních dnů si žáci vyzkoušeli jak běžky, tak sjezdovky. Trénovali v areálu Vejsplachy i na Bubákově; vydali se na výlet na Rovinka a ve čtvrtek je za odměnu čekal Vodní svět na VZ Bedřichov. Vysvědčení si převzali po skončení soustředění, ve čtvrtek 31. ledna 2013 o půl druhé, a s nadšením mířili na jarní prázdniny.

Mgr. Martina Zemanová

Ocenění pro naši školu

V loňském roce slavila naše škola 150. výročí svého založení a zároveň i 40. výročí otevření sportovních tříd. V rámci oslav těchto jubileí jsme získali ocenění ve formě poděkování za dlouhodobou péči a výchovu talentovaných sportovců.

Školní bubnování – Drum circle za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Podpora a rozvoj zdravého životního stylu

V rámci projektu Zdravá škola realizovala naše škola Program na podporu zdravého životního stylu. Program byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Program byl zaměřen na kvalitní naplnění požadavků kladených na podporu projektu školy podporující zdraví. Pro zlepšení komunikace s rodiči a přáteli školy jsme použili metodu „Drum circle“ (bubnování v kruhu), kterou vedl ředitel školy, akreditovaný facilitátor korporátního bubnování.

Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2012

Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 se zapojila do programu společnosti Člověk v tísni „Jeden svět na školách“. Letošní ročník se zaměřil na moderní československé dějiny, konkrétně na období normalizace v komunistickém Československu. Z webových stránek společnosti www.jedensvetnaskolach.cz je patrné, že „neusilujeme jen o pasivní přijímání informací, ale pomocí filmových projekcí a následných diskuzí s pamětníky, historiky a filmaři se snažíme aktivní formou rozšířit povědomí mladých lidí o stále živé etapě našich dějin“.

Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí

ZŠ Vrchlabí, Nám. Míru 283 je školou, jejímž cílem je poskytnout žákům kvalitní a efektivní výuku se sportovním zaměřením. Důkazem toho je vzdělávací program školy, který se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. K dosažení těchto cílů je zapotřebí neustálého vzdělávání a to nejen žáků, ale také pedagogů. Z tohoto důvodu škola realizuje projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky“ (registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/01.0017) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Uvnitř článku si můžete přečíst podrobnosti o tomto projektu.

Srovnávací testy SCIO

Hned zkraje listopadu se žáci zapojili do srovnávacího testování společnosti SCIO a ve středu 7. listopadu si napsali testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Naším cílem je, aby si žáci zvykli na tento typ testování, neboť se s ním můžou setkat u přijímacích zkoušek na střední a později i vysoké školy. Společnost SCIO pak do měsíce vypracuje výsledky, kde se žáci dozví, jak na tom jsou se svými znalostmi a studijními výsledky v porovnání s ostatními žáky 9. tříd v celé České republice. Zároveň dostanou doporučení, jak obtížnou střední školu by na základě výsledků měli volit.

Mgr. Martina Zemanová

Paměť školy – fotografická soutěž

Naše škola v rámci oslav 150. výročí jejího založení pořádá fotografickou soutěž pro žáky naší školy. Podrobné informace k soutěži si zobrazíte otřevřením článku.

Kulatý stůl s řediteli pražských základních škol ve Vrchlabí

V pondělí 15. října 2012 zavítalo do ZŠ Vrchlabí na náměstí Míru v doprovodu radního a vedoucího odboru školství městské části Prahy 8 osmnáct ředitelů tamních základních škol. Cílem setkání bylo získání a výměna zkušeností s vedením pedagogického procesu a řízením školy. Spolu s hosty zasedli ke kulatému stolu za hostitele místostarosta města Vrchlabí PhDr. Michal Vávra, ředitel ZŠ Vrchlabí, náměstí Míru Mgr. Petr Jindřich, zástupkyně ředitele školy Mgr. Iveta Boháčová, metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Simona Erbanová, psycholožka PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D. a tělocvikář a trenér školního sportovního klubu Mgr. Tomáš Kulhánek.

Zpravodajství ze 4.A

Uvnitř článku si můžete přečíst zpravodajství z několika různých akcí, kterých se účastnila třída 4.A.

Adaptační kurz žáků ze 6.A a 6.C

Ve dvou turnusech odjelo celkem 50 žáků 6.A a 6.C na Benecko na chatu Alfonska, aby se během čtyř dnů lépe poznali, nastartovali spolupráci, komunikaci a vyzkoušeli si reagování v zátěžových situacích. Aktivity vedené školenými pedagogy se konaly za hezkého počasí v přírodě Krkonoš a zaměřovaly se na rozvoj fyzických i psychických dovedností. V úterý se vydali poznat dominantu okolí – rozhlednu Žalý s nadmořskou výškou 1019 m n. m. Čtvrteční návrat ke škole byl formou pěší turistiky a během 10km trasy z Benecka přes Kněžice, kapličku sv. Anny až ke škole je čekaly úkoly (pojmenování třídního maskota, vymyšlení pokřiku třídy, sběr přírodnin do hodiny výtvarné výchovy). Žáci 6.A a 6.C budou s nadšením ještě dlouho vzpomínat na jejich první společný pobyt. Fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Mgr. Martina Zemanová

Deváťáci přivítali prvňáčky se sluníčkem v ruce

První školní den v letošním roce začal pro žáky 9. ročníků nezvykle brzy. Již před půl osmou se shromažďovali před budovou Bílá vločka, nebo před školní družinou, aby přivítali nové žákyně a žáky 1. A, 1. B a 1. C. Deváťáci, jako jejich opatrovníci, jim vyrobili mávátko ve tvaru sluníčka a to jim osobně předali a ukázali jim tu správnou cestu do školní lavice. Žákům 1. C a jejich rodičům zazpívali žáci 9. A písničku z dílny Voskovce a Wericha Nebe na zemi a paní učitelka jim popřála mnoho úspěchů ve škole. V tento důležitý den byli přítomni i zástupci města – pan místostarosta Alfréd Plašil – a ředitel školy pan Petr Jindřich.

Prvňáčkům přejeme spokojená léta na naší škole a těšíme se na další meziročníkovou spolupráci. Fotografie naleznete uvnitř článku.

Za třídu 9. A
Mgr. Martina Zemanová

Pomůcky a sešity na školní rok 2012 / 2013

Uvnitř článku máte informace k nadcházejícímu školnímu roku – s předstihem a v klidu tak můžete nakoupit nutné pomůcky a sešity pro jednotlivé předměty.

Výsledek inspekce na naší škole

Čtení nejen na prázdniny – jak dopadla inspekční činnost ČŠI ČR na naší škole? Exkluzivně. Bližší podrobnosti si přečtěte v inspekční zprávě České školní inspekce na tomto odkazu: http://zpravy.csicr.cz/upload/2012052444.pdf

Seznam žáků budoucích 6.tříd

Uvnitř článku naleznete seznam žáků budoucích 6. tříd (ve školním roce 2012 / 2013).