Archív kategorie: Zprávy školy

Výsledek inspekce na naší škole

Čtení nejen na prázdniny – jak dopadla inspekční činnost ČŠI ČR na naší škole? Exkluzivně. Bližší podrobnosti si přečtěte v inspekční zprávě České školní inspekce na tomto odkazu: http://zpravy.csicr.cz/upload/2012052444.pdf

Seznam žáků budoucích 6.tříd

Uvnitř článku naleznete seznam žáků budoucích 6. tříd (ve školním roce 2012 / 2013).

Závěrečné zkoušky žáků 9.A a 9.C

Ve dnech 18. – 19. června 2012 se na naší škole konaly závěrečné zkoušky, jejichž cílem je připravit budoucí studenty na střední školy. Zkoušky se skládají ze tří předmětů: matematiku plní formou písemných testů za každý ročník 2. stupně, český a anglický jazyk pak skládají ústní formou v jednom dni. V českém jazyce předvedli znalosti v části mluvnické, literární i slohové. V angličtině se zaměřili na část gramatickou a prezentaci určitého tématu.

Na závěrečné zkoušce si žáci vyzkouší, jak to probíhá u maturity, neboť systém (tahání otázek, příprava na tzv. potítku a samotné mluvení před komisí) je téměř totožný.

Úspěšným žákům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů při dalším studiu na středních školách!

Za komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Martina Zemanová

Adopce na dálku

Tak to je náš nový chlapec!
Jmenuje se Alex, žije v Ugandě a je mu 12 let. Otec mu zemřel a matka, HIV pozitivní, rodinu opustila. Alex žije s babičkou, které doma hodně pomáhá. Nosí vodu, okopává, vaří, sbírá dříví. Rodina se živí prodejem zemědělských produktů.
Alex by se rád stal lékařem. Zatím ale navštěvuje školu, kde ho nejvíce zajímají přírodní vědy. Ve volném čase, kterého nemá mnoho, rád hraje fotbal. Alex je neustále obklopen kamarády. Největším přítelem je mu ale babička, jak sám říká.
A kde se u nás vzal?
Žáci naší školy uspořádali velikonoční jarmark. Své výrobky prodali a získané peníze se rozhodli věnovat adopci na dálku. Vše se povedlo a Alex je „mezi námi“. Jsme na naše žáky pyšní.

Rozdělení žáků budoucích prvních tříd

Aktualizováno dne 25.6.2012

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.

Připomínáme vám, že v úterý 19.6. 2012 v 16 hodin se uskuteční informační třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v aule školy (hlavní budova 2.patro). Zároveň uvnitř článku zveřejňujeme rozdělení dětí do jednotlivých tříd 1.A, 1.B a 1.C od 1.září 2012.

Vážení rodiče, žádáme vás, abyste případné požadavky na přesun dítěte do jiné třídy vznesli na vedení školy do 18.6. Dodatečné úpravy v rozmístění žáčků pečlivě uvážíme. Na požadavky vznesené po 19.6. nebudeme již brát zřetel.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na naši vzájemnou spolupráci.

Ve Vrchlabí 21.května 2012
Mgr. Iveta Boháčová
zástupce ředitele

Talentové zkoušky do sportovní třídy

Talentové zkoušky do sportovní třídy budou probíhat v pátek 8. června 2012 od 8,00 hod. na stadiónu manželů Zátopkových. Talentová zkouška se skládá z: 50 m sprintu, hodu medicinbálem (3kg) obouruč vrchem, skoku z místa a běhu na 600 m. Přihlášky k talentovým zkouškám do ST je možné odevzdat třídním učitelům, v kanceláři školy nebo zaslat elektronicky na adresu nmiru@zsvrchlabi.cz, sportovky@zsvrchlabi.cz. Informace o sportovních třídách, talentových zkouškách a výsledcích talentových zkoušek najdete na našich stránkách, případně na telefonu 493 815 000 nebo 493 815 004.

Soubor s přihláškou do sportovní třídy můžete stáhnout zde: přihláška do sportovní třídy

Vojta Janalík a Míla Špringer čtvrtí v celorepublikovém finále

Fyzikální duet 2012 aneb Ve dvou se to lépe táhne…

Dva žáky 8. A nadchla fyzika s paní učitelkou Svobodovou, a proto se zúčastnili párové soutěže, kde se zajímali o perpetum mobile. Se svým „projektem“ pak postoupili do celorepublikového finále, které se konalo v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Vojta s Mílou skončili na krásném 4. místě a domů si tak odnesli cenné publikace a dárkové předměty. Velké poděkování patří nejen chlapcům, ale i rodičům za podporu soutěžního týmu.

Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí

ZŠ Vrchlabí, Nám. Míru 283 je školou, jejímž cílem je poskytnout žákům kvalitní a efektivní výuku se sportovním zaměřením. Důkazem toho je vzdělávací program školy, který se opírá o 3 základní pilíře – pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. K dosažení těchto cílů je zapotřebí neustálého vzdělávání a to nejen žáků, ale také pedagogů. Z tohoto důvodu škola realizuje projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogů Základní školy Vrchlabí za účelem zkvalitnění výuky“ (registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/01.0017) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Charitativní akce v rámci oslav 150. výročí založení školy se vydařila

Výtěžek 2. ročníku velikonočního jarmarku podpoří adopci na dálku a vodící psy

Letošní velikonoční jarmark pořádaný během tří dnů před Velikonocemi v  budově školy a na náměsti T. G. Masaryka 2,5krát zvýšil výdělek oproti loňskému prvnímu ročníku.

Cílem i tohoto roku bylo podpořit ty, kteří to potřebují. Letos si „adresáta“ vybrali sami žáci svým hlasováním. Ti menší chtějí věnovat finanční příspěvek vodícím psům, větší naopak zaujala adopce na dálku. Na charitu bude rozdělena částka 10 518,- Kč.

Zároveň bychom chtěli poděkovat především rodičům, kteří zavítali do budovy školy s cílem zakoupit si výrobek svého dítěte, a občanům města Vrchlabí za podporu této akce. Uvědomili jsme si, že mezi námi žijí tací, kteří i přesto, že mnoho financí nemají, pomohou!

Děkujeme, že s námi pomáháte potřebným!

Mgr. Martina Zemanová

S Jakubem na rybách…

S Jakubem na rybách…

Čtvrteční dopoledne 1. března 2012 patřilo nejznámějšímu rybáři, dobrodruhu a jedinému Čechovi, který má vlastní pořad na televizní stanici National Geographic, Jakubu Vágnerovi. Na 160 žáků z prvního, ale převážně z druhého stupně zavítalo do Divadelního klubu ve Vrchlabí, aby si vyslechli zážitky z cest  po celém světě doprovázené fotodokumentací, mnohdy ojedinělých záběrů.

Jakub Vágner se ve svém projektu „Návrat přírody do škol“ za podpory Ministerstva zemědělství ČR a neziskové organizace Sladkovodní giganti, o. s. věnoval nejdůležitějšímu místu na planetě – Amazonii a deštnému pralesu – plícím světa. Uviděli jsme nejzajímavější zvířata, největší ryby a s napětím poslouchali každé jeho slovo.

Po téměř 1,5 hodinové přednášce následovala autogramiáda a žáci si tak domů mohli odnést podepsaný plakát s věnováním.

Rádi bychom vyjádřili poděkovaní Jakubu Vágnerovi a jeho sponzorům za znovuotevření problematiky potřeby chránit přírodu a doufáme, že v tomto užitečném, poutavém a oblíbeném projektu bude pokračovat i nadále.

Fotografie a více informací naleznete na internetové adrese prirodadoskol.cz.

Za ZŠ nám. Míru
Mgr. Martina Zemanová

Z historie vrchlabského školství

S historií vrchlabského školství se zvláštním přihlédnutím k zázemí školní výuky na nám. Míru se můžete seznámit po otevření celého článku.

Reprezentativní ples ve stylu „Kouzlo zimní noci“ předčil očekávání

V úspěších pokračovala naše škola i den po setkání u „kulatého stolu“. Po několika letech jsme se totiž rozhodli uspořádat ples při příležitosti 150. výročí založení školy. Pedagogové, doposud pořádáním plesu nepolíbení, se svého úkolu zhostili bravurně. O přípravách jste se dočetli již dříve, nyní nastává zhodnocení této reprezentativní události.

Vrchlabská základní škola slaví 150. výročí založení

Úctyhodné výročí slaví Základní škola Vrchlabí na náměstí Míru. Výuka zde začala před 150 lety a škola svoji dlouhou tradici úročí v podobě nadstandardních podmínek pro své žáky. Vedle vzdělávacího programu či sportovních tříd, ze kterých vzešla řada reprezentantů, se škola zapojuje do řady projektů souvisejících se zdravým životním stylem. Tato skutečnost je známa i expertům z oblasti školství na úrovni kraje, kteří přijali pozvání k účasti na jednání u kulatého stolu při příležitosti oslav 150 let od založení školy. Více podrobností uvnitř článku…

Sponzoři našeho plesu

Uvnitř článku se můžete podívat na sponzory našeho plesu, který se bude konat dne 11.2.2012 v KD Střelnice ve Vrchlabí.

Přípravy plesu vrcholí…

Kouzlo zimní noci připomene 150. výročí založení školy

V roce 2012 oslaví Základní škola nám. Míru ve Vrchlabí 150. výročí svého založení, a tedy i vznik moderního českého školství ve Vrchlabí. S touto významnou událostí budou spjaty společenské a kulturní akce.

Mezi ty nejvýznamnější patří bezesporu Ples ZŠ nám. Míru pořádaný v sobotu 11. února 2012 v KD Střelnice ve Vrchlabí. Jeho přípravy, na nichž se podílejí především pedagogové, začaly již před několika měsíci a vrcholí nyní.

Na ples bychom rádi pozvali nejen bývalé absolventy, pedagogy či rodiče žáků, ale i přátele školy. Bohatý program jistě zaujme širokou veřejnost. Kvalitní kapela – hudební skupina Geny – zajistí příjemnou atmosféru a chuť k tanci. Nebude chybět úvodní zpěv a bubnování našich žáků, taneční vystoupení Paul Dance Jilemnice, komická scénka Lyžníci, bohatá tombola ad. Hvězdné vystoupení finalistky soutěže X Faktor a muzikálové hvězdy Kamily Nývltové zajistí nevšední zážitek!

Těšíme se s Vámi na shledanou při kouzlu zimní noci…

Za pedagogický sbor ZŠ nám. Míru

Mgr. Martina Zemanová