Archív kategorie: Zprávy školy

Elektronický výběr obědů

Naše školní jídelna zavádí možnost objednávání, přihlašování a odhlašování obědů přes internet. Žáci 2. stupně, kteří navštěvují jídelnu, obdrží své přístupové údaje do elektronické žákovské knížky. Přístupové údaje žáků 1. stupně si mohou vyzvednout rodiče v kanceláři školní jídelny mezi 11,00 – 13,45. Navíc dne  17.12. v době konzultací bude kancelář mimořádně otevřena do 16,00 hod.

Otevřete si celý článek pro podrobnější informace!

Odeslání přístupů do elektronické žákovské knížky

Všem, kteří dodali emailové adresy, byly odeslány přístupy do elektronické žákovské. Zkontrolujte si prosím své emailové schránky. Přístupy také dostanete na třídních schůzkách v úterý 26.11.2013 v papírové podobě.

Nové webové stránky školy

Z důvodu zavádění elektronických žákovských knížek bylo nutné předělat i webové stránky školy tak, aby se Vám aplikace na stránkách zobrazila. Dále ve statistikách přístupů na naše webové stránky se začaly ve větší míře objevovat mobilní telefony a tablety, z tohoto důvodu byl změněn design stránek na plně responzivní. To znamená, že při přístupu na stránky z těchto zařízení se Vám změní menu na rozevíratelný seznam. Dále se pravý sloupec přesune pod články, které se s touto změnou budou lépe číst na mobilních zařízeních. Na hlavní stránce se také nově objevil blok s aktuálními  informacemi.

V případě, že narazíte na nějaký problém s funkčností stránek, kontaktujte prosím webmastera Aleše Jordánka emailem na adrese jordanek@zsvrchlabi.cz

Známky na internetu

Již při minulých třídních schůzkách jsme vás informovali o tom, že zvažujeme zavést elektronickou žákovskou knížku. To by vám rodičům umožňovalo zhlédnout známky vašeho dítěte kdekoliv a kdykoliv přes internet. Vede nás k tomu mimo jiné časté zapomínání žákovských knížek žáků, ale i rozšíření možností o porovnání známek v rámci třídy, prohlédnout si písemku a jiné. Hledali jsme možnosti elektronické žákovské knížky a vybrali jsme firmu gradebook, která funguje při soukromé ZŠ v Liberci. Plánujeme celý tento školní rok 2013/14 jako zkušební, na konci roku = v červnu 2014 bychom projekt společně s rodiči vyhodnotili a zvážili eventuální pokračování. Pro přihlášení do programu potřebujeme od vás vyplnit informace o e-mailových adresách do formuláře, který v těchto dnech přinese vaše dítě domů. Tento program bychom chtěli zavést zatím pro žáky 2.stupně. Další informace dostanete při třídních schůzkách 26.listopadu 2013.

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se, že společně vyhodnotíme situaci kolem klasifikace k  NAŠÍ (= učitelské a rodičovské) spokojenosti.

Mgr. Iveta Boháčová – zást. ředitele

SCIO testy pro žáky 9.tříd

Vážení rodiče.

Žáci 9.A a 9.C  se tradičně v letošním školním roce zúčastní projektu Stonožka firmy SCIO.

V období  4. – 15. listopadu 2013 si napíší testy z matematiky, češtiny a obecných studijních předpokladů v podobném rozsahu, v jakém budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy.  Výsledná zpráva, kterou obdrží každý žák, vám podá informace o tom, jaké jsou výsledky vašeho dítěte v porovnání v rámci školy a celé České republiky. Dozvíte se, na co by se měl v přípravě na přijímací zkoušky (v dubnu 2014) ještě zaměřit. Zpráva obsahuje i doporučení pro zvolení úrovně střední školy apod.

Testy se žáky píšeme proto, že jsme přesvědčeni o tom, že je to pro naše žáky prospěšné a užitečné.

Přesnější informace se dozvíte, až nám přijde zadání ze spol. SCIO.

Přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Iveta Boháčová

Výsledek voleb do školské rady

Vážení rodiče.

Do školské rady byl jako zástupce rodičů v úterý 22.10.2013 zvolen pan Bc. Pavel Vasiljev. První setkání školské rady v novém složení se koná v pondělí  4.11.2013 ve 13 hodin v ředitelně školy.

Mgr. Iveta Boháčová – předsedkyně ŠR

Oznámení o poučení žáků

Oznamujeme rodičům, jak dnes (15.10.2013) byli poučeni žáci naší školy. Bližší informace naleznete uvnitř článku.

Přivítali jsme nové prvňáčky

V pondělí 2.září se před vchodem do budovy Vločky shromáždili nejen prvňáčci, ale i žáci devátých tříd. Předali svým mladším kamarádům dáreček pro vzpomínku na jejich první den ve škole a uvedli je do tříd.

Ukázalo se, že je celým rokem bude provázet jejich nový rádce a ochránce – kouzelník. A tak se nejen čarovalo, ale i zpívalo. Nakonec si děti poskládaly své nové učebnice, aby si je doma s rodiči prohlédly. Všem prvňáčkům přejeme šťastný a úspěšný školní rok 2013-2014!

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Po otevření článku se můžete podívat na podrobné informace k doplňovacím volbám do školské rady, které se budou konat dne 22.10.2013.

Závěr školního roku v ZŠ Vrchlabí, nám. Míru

Školu ve „zvláštním režimu“ jsme letos zahájili už 20. června.

Na slíbenou besedu za námi přišla trojnásobná juniorská mistryně světa a vítězka závodu světového poháru ve snowboardcrossu  Eva Samková. Společně se svými bývalými učiteli a s žáky 8. a 9. tříd jsme s Evou vzpomínali na její školní léta u nás a na její lyžařské a později snowboardové začátky ve sportovní třídě. Dozvěděli jsme se o tom, jaká cesta Evu dovedla zrovna ke snowboardcrossu a o tomto zajímavém odvětví sportu vůbec. Určitě svým poutavým a milým vyprávěním získala několik nových adeptů tohoto mladého sportu.

Pomůcky na školní rok 2013 / 2014

Uvnitř článku si můžete prohlédnout školní pomůcky na školní rok 2013/2014 a nakoupit si je s předstihem bez zbytečných stresů již v průběhu prázdnin.

Závěrečné zkoušky žáků 9. tříd

V předposledním týdnu školního roku, ve dnech 17. – 19. června 2013, se na naší škole konaly ústní závěrečné zkoušky z českého a anglického jazyka. Žáci 9.A, 9.B a 9.C prokazovali získané vědomosti nabyté 9letým studiem na naší škole, během celého školního roku se na tyto zkoušky pečlivě připravovali, v hodinách českého jazyka, anglického jazyka a matematiky opakovali učivo základní školy a jejich výstupem bylo právě složení závěrečné zkoušky – z matematiky písemnou formou, z českého a anglického jazyka ústní formou.

Každý žák skládá závěrečnou zkoušku před komisí, kterou tvoří vždy dva kvalifikovaní učitelé jazyka. Z českého jazyka si žáci tahali po jedné otázce z mluvnice, literatury a slohu; z anglického jazyka si losovali z tématu a gramatiky. Na přípravu měl každý žák vždy 10 minut na tzv. potítku, poté předstoupil před komisi, kde prokázal své vědomosti.

Výsledné hodnocení ze závěrečných zkoušek obdrží žáci spolu s vysvědčením při slavnostním aktu v zasedací místnosti vrchlabského zámku z rukou zástupců města.

Mgr. Martina Zemanová

Seznamy žáků budoucích 1. tříd

Uvnitř článku si můžete prohlédnout seznamy žáků budoucích prvních tříd.

Oznámení rodičům budoucích šesťáků

Uvnitř článku si můžete přečíst důležité informace pro rodiče žáků budoucích šestých tříd ve školním roce 2013/2014.

Besídka s olympioniky na ZŠ náměstí Míru

Žáci základní školy náměstí Míru mezi sebou přivítali ve čtvrtek 25. dubna vzácnou návštěvu. Na besedu se žáky sportovních tříd  školy přijaly pozvání dvojnásobná olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa i Evropy Martina Sáblíková a její tréninková partnerka, bývalá žákyně školy a juniorská mistryně světa Karolína Erbanová.