Archív kategorie: Zprávy školy

Inovace v novém školním roce 2011/2012

V prostorách školy se během prázdnin pilně pracovalo, abychom s novým školním rokem vkráčeli do příjemnějšího a podnětnějšího prostředí. Z důvodu bezpečnosti vznikl před školou nový chodník, za školní jídelnou byl zlikvidován starý septik a kompletní modernizací prošly prostory školní družiny – ať už jsou to herní či dopadové plochy nebo nově vyzdobena tamní zeď. Také zdi a podlaha ve sborovně se oblékly do nového hávu. Nové prvky byly realizovány z finančních prostředků školy a za velké podpory zřizovatele – města Vrchlabí. Za finanční pomoc děkujeme! Fotografie ze všech prázdninových úprav naleznete po otevření článku.

Podporujeme a spolupracujeme se ZŠ Speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

V loňském školním roce jsme výtěžek z prodeje výrobků našich dětí na velikonočním jarmarku věnovali ZŠ Speciální. I v letošním školním roce nadále pokračujeme ve spolupráci a společně jsme naplánovali již několik akcí. Paní učitelka Jitka Loudová spolu se svoji třídou 7.A se chystají na soutěžní den, který je tématicky zaměřený  na loučení s létem.

Během roku proběhne minimálně dvanáct akcí, do kterých se může zapojit každá třída na naší škole ať už při ekologické výchově, Halloweenu, vánočním a velikonočním jarmarku, výtvarných dílnách, balónkovém plese či Miss. Na spolupráci s žáky a pedagogy ZŠ Speciální se těšíme!

Žáci devátých tříd přivítali prvňáčky

S papírovou kytičkou s nápisem „Vítáme Tě ve škole“ deváťáci přivítali prvňáčky za budouvou školy Bílá vločka. Po seznámení je dovedli do jejich třídy 1.A nebo 1.B a usadili do lavic. Při této důležité události v životě každého dítěte byli přítomni i pan ředitel Petr Jindřich, pan starosta Jan Sobotka a vedoucí odboru školství, paní Eva Mikšíková. Žáčci si nejprve poslechli proslov pana ředitele a pana starosty, následovalo přání od spolužáků z 9. tříd a uvítání bylo zakončeno zpěvem písně Tři oříšky pro popelku s kytarovým doprovodem pana učitele Marka Kopeckého. Nejedna maminka vytahovala z kabelky kapesníček, aby si utřela slzu štěstí…

Závěrečné zkoušky 9. tříd

Ve dnech 20.-22. června 2011 se konaly závěrečné zkoušky 9 A, 9.B a 9.C. V těchto dnes si žáci vyzkoušeli, jak to vypadá u maturity, neboť zkoušky z českého jazyka, angličtiny a matematiky se odehrávaly v podobném duchu! Matematika měla pouze písemnou podobu a zahrnovala učivo 6.-9. třídy. Český jazyk se skládal z mluvnice, literatury a slohu. Žáci si vylosovali otázku z každé části, šli se připravit na tzv. „potítko“ a následně měli o daných pojmech hovořit 10 minut. Anglický jazyk byl rozdělen na konverzační témata a část gramatickou. Žáci 9. tříd tak k vysvědčení získají osvědčení o absolvování závěrečných zkoušek.

Za předmětovou komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Martina Zemanová

Přijímací zkoušky na střední školy – nejčastější dotazy

Přijímací řízení na střední školy probíhá od roku 2009 novým způsobem a rodiče, žáci, někdy i učitelé jsou ze všech těch novinek trochu zmateni. Pokud také nevíte, jak přesně postupovat a co dělat v případě, že vaše dítě bude nebo naopak nebude přijato na vybranou školu, přečtěte si některé nejčastěji kladené dotazy a odpovědi vypracované ve spolupráci s MŠMT ČR. Text je zaktualizován i pro školní rok 2010/2011 a nechybí ani informace k připravované novele, která navrhuje změny od roku 2011/2012, článek je převzat ze serveru www.azrodina.cz

Čertovská nadílka

Čerti

Dne 3.12.2010 se na naší škole uskutečnila předčasná čertovská nadílka. Žáci devátých ročníků navštívili ve svých převlecích postupně všechny třídy ve škole a zavítali i do nedaleké školky. Děti trochu postrašili, poslechli si jejich připravené básničky a písničky a nakonec obdarovali ty zlobivé černými šmouhami na obličej a ty hodné zlatými a stříbrnými hvězdičkami, všichni také dostali drobné dárečky nebo sladkosti. Jak vidíte na fotografii výše, byla účast masek rekordní. Další fotografie si můžete prohlédnout uvnitř článku.

Volba povolání

Dne 23.11. proběhla na naší škole beseda deváťáků s pracovnicí trutnovského úřadu práce o volbě povolání, odkazy na internetové stránky zmíněné během přednášky, případně nabídku poradenství na úřadu práce naleznete uvnitř článku.

Přijímací řízení na střední školy

Uvnitř článku naleznete podrobné informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2010 / 2011 – termíny, počty přihlášek, stanovené lhůty pro odvolání apod.

Nové internetové stránky školy

Protože již staré stránky nevyhovovaly vzrůstajícím požadavkům na jejich funkčnost a používaný redakční systém pro jejich tvorbu byl velice zastaralý, došlo ke změně nejen celkového designu webu, ale i k přechodu na nový redakční systém. Blíže o všech změnách se dozvíte uvnitř článku.

Fotografie tříd z prvních dnů ve škole

Po otevření článku si můžete prohlédnout fotografie jednotlivých tříd po nástupu do nového školního roku 2010/2011.

Rekonstrukce a opravy na naší škole o prázdninách

Vnitřek hlavní budovy naší školy se během prázdnin oblékl do nového kabátu, vymalovány byly stěny a opraveny a namalovány byly i dveře u všech učeben. Družina se dočkala nového přístřešku na různé pomůcky a také nových vchodových dveří. Výsledek prázdninových prací si můžete prohlédnout po otevření článku.

Rozloučení s žáky 9. ročníků

Na poslední den školy si žáci 1. ročníků připravili rozloučení se svými staršími spolužáky z devátých ročníků v prostorách školní jídelny – zazpívali jim písničku a rozdali kamínky pro štěstí. Pro deváťáky bylo díky kuchařkám připraveno i malé občerstvení. Nakonec byly všem žákům slavnostně rozdány pamětní listy a vysvědčení a deváťáci-absolventi školy se rozloučili se školou, svými učiteli i s povinnou školní docházkou. Přejeme jim pohodové prázdniny, úspěchy na vybraných středních školách a šťastné vykročení do dalšího životního období.

Informace pro rodiče žáků budoucích 6. ročníků

Vážení rodiče žáků budoucích 6. tříd, chceme Vám s dostatečným předstihem podat informace o září 2010.
Každoročně pořádáme pro nové kolektivy žáků 6. tříd hned na začátku školního roku tzv. adaptační kurzy. Ty mají sloužit k vzájemnému seznámení se se svými spolužáky a s třídním učitelem a k nastartování dobrých vztahů a spolupráce po celou školní docházku na 2. stupni.
I pro nové 6. třídy v září 2010 budeme tyto kurzy pořádat ve spolupráci s externím pracovníkem – specialistou na zážitkovou pedagogiku, se školním psychologem, výchovným poradcem a preventistou sociálně patologických jevů.
Kurzy budou tentokrát třídenní v termínech 6. – 8. září pro sportovní 6.C třídu, 13. – 15. pro třídu 6.A a 20. – 22. září pro třídu 6.B. Kurzy probíhají na Benecku na chatě Alfonska.  Cena kurzu je předběžně 740,- Kč.
Rozdělení žáků do 6.A, 6.B a sportovní 6.C třídy, umístění učebny a jméno třídního učitele se dozvíte z našich webových stránek www.zsvrchlabi.cz poslední týden v srpnu, event. z vývěsky před školou poslední dny prázdnin.
Přejeme Vám krásné léto a prázdniny a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.

Mgr. Iveta Boháčová
zástupkyně ředitele
ZŠ Vrchlabí, nám. Míru

Podpora přijímacího řízení

Hlavně pro naše deváťáky a jejich rodiče je určen odkaz na stránku http://www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/, kde naleznete aktuální informace o průběhu přijímacího řízení na jednotlivé školy, informace o počtech přihlášených, počtech přijatých a nepřijatých uchazečů a v neposlední řadě také informace o počtech zbývajících volných míst na jednotlivých školách.

Česko-polské zimní hry ve Strážném ve dnech 19. – 20. března

Svazek obcí Horní Labe připravil pro žáky z prvního stupně základních škol dvoudenní hravé zápolení. Netradiční zimní kombinaci, která se skládala z běhu na lyžích, slalomu a bob-crossu, doplnila soutěž škol o nejkrásnější stavbu ze sněhu. Na sjezdovce ve Strážném u Vrchlabí bojovali pod dohledem Krakonoše s českými dětmi také školáci z polské Szklarske Poreby a Kowar.

Naše škola získala v pořadí škol zaslouženě první místo:

ČESKO – POLSKÉ DĚTSKÉ ZIMNÍ HRY
Strážné 2010 19. – 20. 3. 2010
pořadí škola lyže boby slalom CELKEM
1. nám. Míru Vrchlabí 37 27 28 92
2. Sklarska Poreba 1 18 79 16 113
3. Sklarska Poreba 5 105 13 35 153
4. Lánov 58 86 18 162
5. Rudník 55 66 91 212
6. Hostinné 93 45 146 284
7. Školní Vrchlabí 16 78 210 304
8. Kunčice 104 80 191 375
9. Lesní Vrchlabí 123 97 159 379
10. Dolní Kalná 67 281 105 453
11. Horská Vrchlabí 145 167 184 496
12. Dolní Branná 67 340 89 496
13. Chotěvice 196 184 210 590
14. Kowary 3 407 76 265 748
15. Kowary 1 600 77 205 882
16. Černý Důl 331 466 168 965
17. Dolní Lánov 377 326 270 973