Archív kategorie: Zprávy školy

Reprezentativní ples ve stylu „Kouzlo zimní noci“ předčil očekávání

V úspěších pokračovala naše škola i den po setkání u „kulatého stolu“. Po několika letech jsme se totiž rozhodli uspořádat ples při příležitosti 150. výročí založení školy. Pedagogové, doposud pořádáním plesu nepolíbení, se svého úkolu zhostili bravurně. O přípravách jste se dočetli již dříve, nyní nastává zhodnocení této reprezentativní události.

Vrchlabská základní škola slaví 150. výročí založení

Úctyhodné výročí slaví Základní škola Vrchlabí na náměstí Míru. Výuka zde začala před 150 lety a škola svoji dlouhou tradici úročí v podobě nadstandardních podmínek pro své žáky. Vedle vzdělávacího programu či sportovních tříd, ze kterých vzešla řada reprezentantů, se škola zapojuje do řady projektů souvisejících se zdravým životním stylem. Tato skutečnost je známa i expertům z oblasti školství na úrovni kraje, kteří přijali pozvání k účasti na jednání u kulatého stolu při příležitosti oslav 150 let od založení školy. Více podrobností uvnitř článku…

Sponzoři našeho plesu

Uvnitř článku se můžete podívat na sponzory našeho plesu, který se bude konat dne 11.2.2012 v KD Střelnice ve Vrchlabí.

Přípravy plesu vrcholí…

Kouzlo zimní noci připomene 150. výročí založení školy

V roce 2012 oslaví Základní škola nám. Míru ve Vrchlabí 150. výročí svého založení, a tedy i vznik moderního českého školství ve Vrchlabí. S touto významnou událostí budou spjaty společenské a kulturní akce.

Mezi ty nejvýznamnější patří bezesporu Ples ZŠ nám. Míru pořádaný v sobotu 11. února 2012 v KD Střelnice ve Vrchlabí. Jeho přípravy, na nichž se podílejí především pedagogové, začaly již před několika měsíci a vrcholí nyní.

Na ples bychom rádi pozvali nejen bývalé absolventy, pedagogy či rodiče žáků, ale i přátele školy. Bohatý program jistě zaujme širokou veřejnost. Kvalitní kapela – hudební skupina Geny – zajistí příjemnou atmosféru a chuť k tanci. Nebude chybět úvodní zpěv a bubnování našich žáků, taneční vystoupení Paul Dance Jilemnice, komická scénka Lyžníci, bohatá tombola ad. Hvězdné vystoupení finalistky soutěže X Faktor a muzikálové hvězdy Kamily Nývltové zajistí nevšední zážitek!

Těšíme se s Vámi na shledanou při kouzlu zimní noci…

Za pedagogický sbor ZŠ nám. Míru

Mgr. Martina Zemanová

Poděkování za přinesené oděvy

Uvnitř článku si můžete přečíst děkovný dopis z Diakonie Broumov za donesené textilie a oblečení.

Pohodovým prostředím ke zdravému učení

V roce 2011 byly naší škole poskytnuty účelové neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve formě dotace v celkové částce 25000,- Kč.

Projekt byl zaměřen na efektivnější naplnění požadavků kladených na podporu programu školy podporující zdraví. Jeho realizace představovala nákup materiálu (gymbaly, zobcové flétny, masážní míčky, sedací vaky, stolečky, vybavení hovorny… )  a jeho zařazení do každodenní činnosti školy. Více o projektu si můžete přečíst po otevření článku.

Tombola a sponzorské dary pro ples naší školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy,
v roce 2012 oslavíme 150. výročí založení naší školy. S touto významnou událostí budou spjaty námi pořádané kulturní a společenské akce.
Nejvýznamnější událostí roku bude bezesporu ples pořádaný v sobotu 11. února 2012 v KD Střelnice. Bohatý program, jehož největšími lákadly jsou hudební skupina Geny a hvězdné vystoupení zpěvačky Kamily Nývltové, zaujme nejen absolventy, ale i širokou veřejnost a určitě i Vás.
Věříme, že v rámci prohlubování vstřícných vztahů mezi naší školou a Vámi podpoříte tak významné „životní“ jubileum naší školy formou sponzorského daru, ať už finančního přispění na provoz plesu nebo věcného daru do tomboly.
Podrobnější informace získáte na výše na tel. číslech 493 815 000 – 002 nebo osobně v kanceláři školy.

S poděkováním a přátelským pozdravem
Plesový „vejbor“ ZŠ nám. Míru

Projekt „Oranžová učebna“

Naše škola v letošním roce žádala o grant v rámci projektu ČEZ Oranžová učebna, bohužel z několika set účastníků řízení nebyl náš projekt vybrán. Nyní máme druhou šanci zmodernizovat několik učeben na naší škole v hodnotě bezmála čtvrt milionu. Věříme, že nám pomůžete svým hlasováním získat tyto prostředky. Navíc má každý účastník hlasování možnost získat jeden ze 6 notebooků v ceně 12 000,-. Bližší informace o našem projektu a o hlasování se dozvíte uvnitř článku.

Slavnostní otevření nových herních prvků v prostorách školní družiny

Děkujeme MASu Krkonoše o. s. a městu Vrchlabí za podporu při realizaci projektu!

V pondělí 5. září 2011 zástupci města Vrchlabí, pan starosta Jan Sobotka, místostarostové Michal Vávra a Alfréd Plašil, spolu s panem ředitelem Petrem Jindřichem slavnostně otevřeli přestřižením pásky nové hřiště v prostorách školní družiny. Při otevření byli přítomni i zástupci MASu Krkonoše o.s., přes něž jsme získali dotaci z peněz Evropské unie. Při této příležitosti zazpívali žáci 3. třídy za doprovodu paní učitelky Jany Vítové a pana učitele Marka Kopeckého.

Inovace ve školní jídelně Bílá vločka

Nová multifunkční pánev pro zdravější stravování

 Jsme jedna z mála škol v republice, která se pyšní novinkou v moderní přípravě jídel. Firma InterGast Praha se stala dodavatelem nové technologie do naší jídelny Bílá vločka. Multifunkční pánev splňuje nároky na přípravu jídel v 21. století, ať už je to noční příprava, úspora energie, kvalita jídla, použití méně surovin, zdravější stravování a především usnadnění práce paním kuchařkám. Všechny děti poznaly, že rajská omáčka s hovězím masem je jiné, chutnější kvality.

Mgr. Martina Zemanová

Inovace v novém školním roce 2011/2012

V prostorách školy se během prázdnin pilně pracovalo, abychom s novým školním rokem vkráčeli do příjemnějšího a podnětnějšího prostředí. Z důvodu bezpečnosti vznikl před školou nový chodník, za školní jídelnou byl zlikvidován starý septik a kompletní modernizací prošly prostory školní družiny – ať už jsou to herní či dopadové plochy nebo nově vyzdobena tamní zeď. Také zdi a podlaha ve sborovně se oblékly do nového hávu. Nové prvky byly realizovány z finančních prostředků školy a za velké podpory zřizovatele – města Vrchlabí. Za finanční pomoc děkujeme! Fotografie ze všech prázdninových úprav naleznete po otevření článku.

Podporujeme a spolupracujeme se ZŠ Speciální Diakonie ČCE Vrchlabí

V loňském školním roce jsme výtěžek z prodeje výrobků našich dětí na velikonočním jarmarku věnovali ZŠ Speciální. I v letošním školním roce nadále pokračujeme ve spolupráci a společně jsme naplánovali již několik akcí. Paní učitelka Jitka Loudová spolu se svoji třídou 7.A se chystají na soutěžní den, který je tématicky zaměřený  na loučení s létem.

Během roku proběhne minimálně dvanáct akcí, do kterých se může zapojit každá třída na naší škole ať už při ekologické výchově, Halloweenu, vánočním a velikonočním jarmarku, výtvarných dílnách, balónkovém plese či Miss. Na spolupráci s žáky a pedagogy ZŠ Speciální se těšíme!

Žáci devátých tříd přivítali prvňáčky

S papírovou kytičkou s nápisem „Vítáme Tě ve škole“ deváťáci přivítali prvňáčky za budouvou školy Bílá vločka. Po seznámení je dovedli do jejich třídy 1.A nebo 1.B a usadili do lavic. Při této důležité události v životě každého dítěte byli přítomni i pan ředitel Petr Jindřich, pan starosta Jan Sobotka a vedoucí odboru školství, paní Eva Mikšíková. Žáčci si nejprve poslechli proslov pana ředitele a pana starosty, následovalo přání od spolužáků z 9. tříd a uvítání bylo zakončeno zpěvem písně Tři oříšky pro popelku s kytarovým doprovodem pana učitele Marka Kopeckého. Nejedna maminka vytahovala z kabelky kapesníček, aby si utřela slzu štěstí…

Závěrečné zkoušky 9. tříd

Ve dnech 20.-22. června 2011 se konaly závěrečné zkoušky 9 A, 9.B a 9.C. V těchto dnes si žáci vyzkoušeli, jak to vypadá u maturity, neboť zkoušky z českého jazyka, angličtiny a matematiky se odehrávaly v podobném duchu! Matematika měla pouze písemnou podobu a zahrnovala učivo 6.-9. třídy. Český jazyk se skládal z mluvnice, literatury a slohu. Žáci si vylosovali otázku z každé části, šli se připravit na tzv. „potítko“ a následně měli o daných pojmech hovořit 10 minut. Anglický jazyk byl rozdělen na konverzační témata a část gramatickou. Žáci 9. tříd tak k vysvědčení získají osvědčení o absolvování závěrečných zkoušek.

Za předmětovou komisi českého jazyka a literatury
Mgr. Martina Zemanová

Přijímací zkoušky na střední školy – nejčastější dotazy

Přijímací řízení na střední školy probíhá od roku 2009 novým způsobem a rodiče, žáci, někdy i učitelé jsou ze všech těch novinek trochu zmateni. Pokud také nevíte, jak přesně postupovat a co dělat v případě, že vaše dítě bude nebo naopak nebude přijato na vybranou školu, přečtěte si některé nejčastěji kladené dotazy a odpovědi vypracované ve spolupráci s MŠMT ČR. Text je zaktualizován i pro školní rok 2010/2011 a nechybí ani informace k připravované novele, která navrhuje změny od roku 2011/2012, článek je převzat ze serveru www.azrodina.cz